YILDIZLARIN İŞARETİ OLAN BENLER – BİRİNCİ BÖLÜM

yildizlarin-isareti-olan-benler-1Eski       uygarlıklarda,       benlere,     yüz       ve      el     çizgilerine     çok    önem      verilirdi.      Günümüzde      el      çizgilerine       bakıp,        gelecek       tahmini       yapmak,        hala        daha       popülerliğini     korumaktadır.       El     çizgileri      gibi,      yüz      çizgilerinin,     yüz     izlerinin,    ve    vücuttaki      benlerin de      bir      anlamı       vardı.       Bu      insanlar,      benlere     el      ve      yüz       çizgilerine      bakarak,      karakter     analizi    ve     geleceğe       yönelik      tahminler      yaparlardı.      Gezegenleri      ve      burçları         yıldızlar       olarak      biliyorlardı.       Her        yıldız,       doğasına        karşı       sırlar        taşıyordu.        Eski        medeniyetlerden        olan         bu         insanlar,    yıldızların     insan       vücudunda       işaretlerini        ben         ve        yara         izi        olarak      gösterdiklerine      inanırlardı.      Örnek      olarak     ben      başta      ise,      kişi      mücadeleci,       korkusuz     ve     savaşçı     olacaktır.      Bu      kişi     almak      istediğini,       yapmak      istediğini,     zorda     olsa      güçde       olsa       mutlaka      aklına      koyduğunu    yapacaktır.      Bu      insanlarda      güçlü       bir      yönetmek      kabiliyeti       vardır.      Asker       ruhu       taşırlar.      Savaşcıdırlar.     Yönetilmeyi      değil,        yönetmeyi     severler.       Emir       almayı      değil,       emir      vermeyi      severler.       Bu      insanlar     başlarında    ve     yüzlerinde      Marsın       işaretini      taşırlar.      Girişimci,     fırsatlara       açık,      cesur,       kararlı       ve        kavgacıdırlar.      Her     faaliyetlerine,       önce      ben      diye      başlarlar.        Ben        geçecem,     ben     yapacam,       ben        isterim,         cümleleri         ağızlarından     sıkça        duyulur.       Aceleci       ve       sabırsızdırlar.          Aklılarına      koyduklarını       hemen        yapmak       isterler.        Zorda      olsa,     güçde       olsa       bu        isteklerini       yerine       getirirler.       Tez       sinirlenirler,     tez     sakinleşirler.     Sinirlendiklerinde,     ateş     gibi,     yanarlar.      Yüzleri    kızarır.      Yüksek      ses    tonuyla,     öfkeli     konuşurlar.       Bencildirler.     Önce      kendilerini     düşünürler.       Beğendikleri,       başkalarına     ait     bile     olsa,     kendilerinin      olsun     isterler.     En     azından        bu      isteklerininin        düşüncesini      yaparlar.    Yüzlerinden     ve      başlarından     yara     almaya     eğilimlidirler.     Baş      ağrısı,     diş      damak,     ve       göz       ağrısından      şikayet      ederler.    İçlerinden      bazı     kişiler,     erken     yaşta     gözlük      kullanabilirler.   Kalplerinde,     iç     güdüsel      olarak,      gizli     korkuları      vardır.     Bu     korkulardan     bazıları;       yükseklik       korkusu,       Trafik       kazaşı,       ve     ateşten     tehlike      korkusudur.      Böyle      düşüncelere     kapılıp       kendilerini,      tedirgin     ederler.    Dürüst      ve      hazırcevap      olan      bu     kişiler,      düşünmeden      konuşurlar,     düşünmeden     hareket     ederler.      Kimsenin     arkasından     konuşmazlar    ve      konuşturmazlar.     Konuştuklarında     gerçeği     konuşurlar.      Yüze        gülmeyi      bilmezler.     Açık,     net      ve      sert      konuşurlar.     İnsanların      yanlışlarını,       eleştirmeden      arkasından      konuşmadan,     yüzüne       söylerler.      Bu      yüzdende,      başlarına     olmadık      dertler    açarlar.     Başta      ve        yüzde      olan    Marsın     işareti      olan       benin,      etkilediği     erkeklerin,      bir     erkek       kardeşleriyle    araları      açılır.     Bu     kardeşleriyle,     evlerine    yakın    bir      yerde      kavga      etme       olasılığı     vardır.     Annelerine     ve       ailelerindeki      kadınlara     düşkündürler.     Aşk      konusunda,      duygulardan     fazla     cinselliğe     önem     verirler.    Çok     çapkın      olanlar,         üç      ilişkiyi     ayni      zamanda     sürdürebilirler.      İlişkiyi     sürdürdükleri    kişilerin     birbirinden    haberi    olmaz.     Çok     sık    olmasada,      zaman      zaman      böyle     ilişlkiler     yaşanır.    İki        kaş     arasındaki      ben      Güneşin     işaretidir.      Güneşin     asıl      yeri,     sol    göğüs     altındaki     yerdir.       Fakat     bazende,     yüzde       iki      kaşın      arasında    olur.     İki     kaşın      arasında      olan       ben,      insana     kehanete     varan,      geleceği        görme      yeteneği     verir.     Bu      yeteneğinizi      farkeder     ve      güçlendirirseniz;         olacak     olan   olayları,     önceden    öğrenirsiniz.              Marsın      bir   adıda      Merih      yıldızıdır.       Merih      yıldızı     geçtiği      yeri      yakar,       yıkar    kül    eder.     Merih;       şiddettir          hiddettir.       Yüzdeki       ben         koyu      ve     hafif     karemsi      ise,       Merih        hiddetini      ve       şiddetini       gösterecektir.     Merihin      işareti      olan        beni,      yüzünde     taşıyan,     Merihin         güçlü        enerjilerini       her       zaman      hissedecektir.      Merih      yıldızının       etkilediği        insan,       hiç      bir      zaman       yıkılmaz.       Maddi      manevi      zorluklarla     bıkmadan,      yılmadan     usanmadan      savaşır.      Merihin      rengi      kırmızıdır.      Bu     yıldızın     etkisinde     olanlar      kırmızı     rengi     severler.      Sıcak      ve       baharatlı     yiyeceklerden      hoşlanırlar.       Hastalıkları;        baş,         göz ,      ağrıları,    damak      ve      karın      hastalıklarıdır.        Kan     ile         ilgili      hastalıklara       karşı,       önceden      dikkatli      olmalıdırlar.     Ben      çenede      ise,        gümüşümsü       kırmızıyı       hoşlanırlar.      Unlu       gıdaları      ve        su       ürünlerini     severler.         Maddiyata,      geleceklerini       garanti      altına      almak       için       önem       verirler.      Ailelerine      sevdiklerine       bağlıdırlar.      Sahip          oldukları        manevi      değerlerini,       sevgi          ve     şefkatle       korurlar.       Sahiplenici     ve      mesuliyet      sahibidirler.       Aile       büyüklerinden      maddi       mal        varlığına      kavuşurlar.     Karşı      cinsle       olan        ilişkilerinde      dikkatli      olmalıdırlar.      Rahatsızlıkları;    mide      ağrıları,     vücudun       su        toplaması         nedeniyle        ağırlaşması      ve       soğuktan       gelen       hastalıklardır.      Yaş       ilerleyince       göz         tansiyonu     olabilir.     Ben      dudak       kenarında      ise,        kırmızıyı,       maviyi       ve         açık         renkleri        severler.        etkikeyici,       zeki       ve        beceriklidirler.      El        sanatlarına      doğuştan        gelen        bir       yetenekleri      vardır.      Konuşmaları       etkileyici      ve       ikna      edicidir.        Bazende        boş       ve        gereksiz         konuşurlar.     Kararsızdırlar.       Ayni       zamanda       şans        ellerine      iki      defada      gelir.                Kararsızlıkları         yüzünden,       hangisini         seçeceklerine           karar       veremezler.         Omuzlarına      ve      boyunlarına      dikkat       etmelidirler.      Konuşmalarıyla      haklıyken       haksız      duruma         düşebilirler.

Sifa Avcin

 

 

 

Şifa Avcın
Bromley Kent UK

Sosyal Medya Paylaşım Alanı