Satürn’ün burçlara verdiği etkiler

KOÇ BURCUancient_astrolog

Koç burcu insanları; saf, cesaretli ve gözü pektirler. Bir kıvılcımla yangın çıkaracak kadarda öfkelidirler. Hedeflerine  ulaşmak için ,yollarına çıkan engelleri yakarlar, yıkarlar, yok ederler. Koç burcu insanları; gücüne karşı gelenleri gözlerinden çıkan öfke ateşleriyle yakarlar. Mars’ın yönetimi altında olan Koç burcu insanlarının; öfkelerini dindirecek, onları dizginleyecek bir güce ihtiyaçları vardır.  İhtiyaçları olan gücü onlara, kontrol sahibi olan Satürn verecektir. Satürn, Koç  burcu insanlarına; kontrolü öğretir. Satürn’den kontrol gücünü öğrenen Koç burcu  insanları, öfkelerini  kontrol etmeyi,  kendilerini  yatıştırmayı,  kendilerini  dizginlemeyi ve kendilerini korumayı öğrenirler. Koç burcu insanları saf bir çocuk gibidirler. Ne yaşta olurlarsa olsundan, mutlaka ruhlarının içinde büyümeyen bir çocuk saflığı vardır. Ateşe korkusuzca atılırlar. Tehlikenin üstüne; delice bir cesaretle korkusuzda  yürürler. Bağışlanacaklarını bilerek, isteyerek bile bile hata hata yaparlar. Kontrol edemeyecekleri güçleri onları zor durumda bırakır. Koç burcu insanı yine korkmaz ve yine akıllanmaz. Satürn’ün verdiği kontrol gücünü kullanabilirlerse; tehlikeler ve zorluklar  karşısında  kendilerini dizginlemeyi öğrenebilirler.

 

ancient_astrolog

BOĞA BURCU

Boğa burcu  insanları; güzelliklere, sanata, lükse, aşka, sevgiye ve maddiyata düşkündürler. Kalplerinde, ruhlarında, akıllarında mal düşüncesi vardır.  Genç yaşlarında değilse bile daha sonraki yaşlarında taşınmaz mal sahibi olurlar. İrade ve sabır sahibi olan Boğa burcu insanları; güzellik, zevk, aşk ve lüks uğruna irade ve sabır göstermeyebilirler. Boğa burcu insanının, iradesine sahip çıkıp güçlü olması gerekir. İhtiyacı olan sabrı ve iradeyi onlara, sabır ve irade sahibi olan Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği irade gücüyle desteklenen kendi irade gücü, Boğa’ya sahip çıkar. Boğa burcu insanı; çalışkan, sabırlı ve beceriklidir. Kazancına kazanç katmayı bilir. Fakat güzelliklere düşkünlük gösterdikleri için; ellerindeki maddiyatı tüketebilirler. Satürn’ün güçlü etkisi altında olan Boğa burcu insanları; iradelerine sahip çıkar ve ellerindeki maddiyatı ilerideki hayatlarının garantisi olarak değerlendirirler.

 

İKİZLER BURCU

İkizler burcunda doğanlar; cana yakın, bilmiş, becerikli ve akıllıdır. Bilgiye ve öğrenmeye heveslidir. İkizler burcu insanlarının en büyük zenginliği; merakla toplayıp biriktirdiği bilgileridir.İkizler burcu insanları vakte önem verirler. Boşa harcayacak zamanları yoktur. Zamanlarını merak ederek ve bilgi toplayarak harcarlar. Ancak ne yazık ki sabırsızdırlar. Bir hevesle öğrendiklerini bir hevesle bitiremezler. Bitirmesi gerekenleri sonradan yaparım deyip erteler ve unuturlar. Disipline, sabra ve sebata ihtiyaçları vardır. Sabrın, sebatın ve disiplinin sahibi olan Satürn, güçlü enerjilerini İkizler’ burcu olan insanlara verir. Satürn’ün verdiği sabır, sebat ve disiplin enerjileriyle güçlenen İkizler burcu insanları, bir hevesle başladıkları işlerine sebat gösterip bitirmeyi öğrenirler.

 

YENGEÇ BURCU

Dışı sert, içi yumuşacık olan Yengeç burcu insanlarının sert görünümü, kendilerini  korumak istemelerindendir. Yengeç burcu insanları; saf duyguların, katıksız sevginin sahibidirler Sevginin gücüyle  ve şefkat hisleriyle hareket ederler. Duyguları yara aldığında Yengeç burcu insanları hemen değişirler. Güvenini kaybeden Yengeçler, kendilerini ve sevdiklerini koruyamazlar. Çekingenlik, kuşku, güvensizlik içinde yaşayarak kendilerine ve sevdiklerine hayatı zindan ederler. Zindan; kendilerinin yarattıkları iç dünyalarıdır. Hem kendilerini, hem de sevdiklerini bu zindanda yaşamaya mahkum ederler.  Kendilerini,  yaşadığı zindandan kurtaracak bir güce ihtiyaçları vardır. Onların  bu ihtiyacına cevap verecek olan güç sahibi ve güvenli Satürn’dür. Fakat Yengeçler, Satürn’den korkarlar. Satürn, Yengeçler’in  dünyasını daraltır; sınırlarını zorlar. Buna rağmen Yengeçlere güvenliğini kazandıracak olan güvenli Satürn’dür.

 

ASLAN BURCU

Aslan burcu yaratıcılığın, hayatın, sanatın, ışıltının ve aşkın gururudur. Spor, sanat, şarkı, müzik Aslanın güçlü enerjileridir. Aslan burcunun etkisinde olanlar;, güzel enerjileriyle parlamak ister. Kendi güçlerinin farkındadırlar ve kendilerinden emindirler.  Aslan burcu insanları içgüdüsel olarak, kendilerini beğenirler ve  benim gibisi yoktur derler. Yetenekleriyle övünürken  fark etmeden şımarırlar. Üstün olan benim, kimse karşımda duramaz deyip kendilerini  olduğundan daha güçlü görmeye başlarlar.  Aslan burcu insanları; egoist, bencil, saygısız ve küstah olabilirler. Aslan burcundan doğan ve Aslan burcunun sert etkilerini alan kişilerin; olgunlaşmaya ve disipline ihtiyaçları  vardır.Bu insanları,  disiplin edecek ve olgunlaştıracak olan yıldızların öğretmeni Satürn’dür. Satürn’ün verdiği dersler, sert ve acımasızdır. Satürn, Aslan burcundan olanlara; emek vererek  disiplini, olgunluğu ve saygıyı öğretir. Satürn’ün verdiği derslerle olgunlaşan Aslan Burcu insanlarını, olumsuz enerjilerinden kurtulmayı başarır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu tarımın, toprağın, tabiatın, bereketin, sağlığın ve çalışmanın burcudur. Başak, alın terinin, helal kazancın, mükemmelliğin, saflığın, sağlığın, temizliğin ve arınmışlığın sahibidir. Tüm canlıların en güçlü iletişim gücüdür. Canlılara söz geçiren, tarımı bereketlendiren, doğaya hükmedendir. Dikkatli ve titiz Başak, beslenmek ve beslemek ister.Tarıma hükmeden Başak, bereketini artırıp beslemek için daha çok zaman ister. İstediği zamanı ona, zamanın bekçisi Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği zaman enerjileriyle Başak, zaman kazanır. Zamanın geçmesiyle kazanılan zamanın getirdiği, toprağın bereketidir. Başak burcu insanları; çalışkan, bereketli, saf temiz ve dikkatlidirler. Çalışkan ve bereketli olan bu kişiler; zamanın geçmesini beklerken, çalışan kazanır diyerek kendi helalları olan emeklerinin karşılığını görürler.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu zarafetin, dengenin, huzurun, uyumun, mutluluğun ve sükunetin sahibidir. Çirkinlikleri kapatan, Terazi’nin adil dengesidir.  Saygısızlık, çirkinlik, sevgisizlik, duygusuzluk ve huzursuzluk Terazi burcu insanının dengesini erken bozar. Denge sağlayan Terazinin nazik dengesi erken bozulur. Dengesi bozulan Terazi burcu insanı, gücünü kaybedip tembel, huzursuz ve mutsuz olur. Güçlü bir iradeye ihtiyacı vardır. İhtiyacı olan iradeyi Terazi burcu insanına;  irade sahibi Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği iradeyle güçlenen Terazi burcu insanı, dengesine sahip çıkar.

AKREP BURCU

Akrep burcu cazibenin, arzunun, kuşkunun, cinselliğin, intikamın ve gururun sahibidir. Güç, tutku, gizem, cesaret ve irade Akrep’in güçlü enerjileridir. İntikam, ezicilik, yok edicilik, nefret, hainlik ve sinsilik Akrep burcunun  olumsuz enerjileridir. Akrep burcunun olumsuz etkilerine sahip olanlar; intikam uğruna yok edici, hain ve zalim olabilirler. Olumsuz enerjilerini yok etmesi için güçlü iradesini kullanması gerekir. Akrep burcunun olumsuz etkisini alanlar, intikamı ve yok etmeyi düşünürken güçlü iradelerini  kullanamazlar. İradelerine sahip çıkmak için güce ve iradeye ihtiyaçları vardır. İhtiyaçları olan gücü, irade ve güç sahibi olan Satürn verecektir. Akrep burcu insanları; Satürn’ün verdiği irade gücüyle, olumsuz enerjilerini yenmeyi öğrenir.

YAY BURCU

Yay burcu keşiflerin, felsefenin, bereketin, ilmin, uzun yolların ve bilginin sahibidir. İnanç, merhamet, kutsiyet ve hürmet Yay burcunun asil enerjileridir. Yay burcundan olanlar;  bilgilerini, ilimlerini, merhametlerine ve  hürmetlerini sınırsızca harcarlar.  Maneviyatı güçlü olan Yay burcu insanları; sahip oldukları asil enerjilerini, hiç bir karşılık beklemeden sınırsızca harcarlar.  Sınırsızca harcanan asil enerjiler değerini kaybeder. Yay burcunun yüce gönüllü insanlarını; denetleyecek, sınırsızlığını sınırlayacak bir güce ihtiyaç var. İhtiyacı olan gücü onlara, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı bir güç olan Satürn verecektir. Yay burcu insanları, Satürn’den aldığı güçlü enerjilerle güçlerini sınırlı kullanıp güçlerini boşa harcamamayı öğrenirler.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu; kuralların, öz güvenin, iradenin, sağlam temellerin ve zorluktan sonra gelen başarıların sahibidir. Disiplin, hırs, öz güven, sebat ve saygı Oğlak burcunun güçlü enerjileridir. Oğlak burcundan olanlar; sabırlı, iradeli, inatçı ve gayretlidirler. Amaçlarına ulaşmak için uzun süre bıkmadan, usanmadan, sadakatle uğraşırlar. Aceleci sonra yaparım düşüncesiyle, zamanın geçmesini beklerler. Beklerken, zorlukları ve engelleri zaman kazanarak yenerler. Nihayet bin bir zorluklar, engeller ve mücadeleler sonucunda, en yüksek mevkiye ulaşırlar. Oğlak’a bu gücü veren yöneticisi,sabırlı, iradeli, güçlü ve başarılı olan Satürn’dür.

KOVA BURCU

Kova burcundan olanlar; insancıl, bağımsız, devrimci, evrimci, yenilikçi ve özgürlük aşığıdırlar. Özgünlük, deha, zeka ve orijinal Kova burcunun güçlü enerjileridir. Özgürlüğü seven Kova burcu insanları, özgürlük uğruna savaşmaktan bir an bile geri durmazlar. Özgürlük uğruna düşman kazanmaktan ve toplum dışı olmaktan korkmazlar. Doğruluktan kaçmayan, bildiğinden şaşmayan, kötülüklerden korkmayan Kova burcu insanları, özgürlük isterler. Kova burcunda doğanlar, idealleri uğruna sürgün edileceklerini  bile bile, aklılarına  koyduklarını  mutlaka yapalar. Kova Burcu insanlarının; asiliğini durduracak, isyanını kontrol altına alacak bir güce ihtiyaç var. İhtiyacı olan gücü ona Satürn verecektir. Satürn; sınırlayıcı gücüyle Kova’nın asiliğini dizginler ve kontrol altına alır. Kova’nın dehasını, zekasını, gerçeklerini, devrimlerini ve evrimlerini; ekip kökleştiren Satürn’dür.

BALIK BURCU

Balık burcundan olanlar; merhametli, şefkatli, anlayışlı ve duygusaldırlar. Hoşgörülü, özverili, uyumlu ve sevimlidirler. Yaratıcılık, ilham, inanç, mistisizm ve rüyalar Balık burcunun güçlü enerjileridir. Duyarlı, hisli ve içli Balık, burcu insanı, çabuk inanır   çabuk kanar. Bu yüzden geleceğe yönelik planları hayal kırıklıklarıyla sonuçlanır. Bunun nedeni, etki altında kalıp çabuk inanmasıdır. Hayal kırıklığına uğrayan Balık, gerçeklerden uzaklaşır. Gerçeklere dönmek için güçlü bir iradeye ihtiyaç duyar. İhtiyacı olan irade gücünü ona, irade sahibi olan Satürn verecektir.

Sifa Avcin

 

 

 

 

 

Astrolog: Şifa AVCIN
Bromley UK

 

Sosyal Medya Paylaşım Alanı