Jüpiter’ın Burçlara Verdiği Manevi Güç Enerjileri

JÜPİTER’İN BURÇLARA VERDİĞİ GÜÇLÜ ENERJİLER

9781908810397

Şans, talih, mutluluk, bolluk ve bereket dağıtan bilge Jüpiter, dokunduğu burçlara güçlü enerjilerinden birini armağan eder.

-KOÇ BURCU-

Koç burcu atılgan, korkusuz ve cesurdur. Amacına ulaşmak için yoluna çıkan engellerle çarpışmaktan korkmaz. Cesareti ve iradesiyle yoluna çıkan engellerle çarpışarak istediğini elde eder. Gücünün bilinmesini ve ödüllenmeyi ister. Ancak kahramanlığının ödülünü ona Jüpiter verecektir. Jüpiter, Koç burcuna verdiği kahramanlık ödülüyle onu şereflendirir.

 

-BOĞA BURCU-

Boğa burcu sabırlı, iradeli ve güvenlidir. Sahip olmak istedikleri için bıkmadan, usanmadan, azim ve sabırla çalışır. Kazandıklarını üretir, bereketlendirir. Emeklerine sahip çıkar. Jüpiter’in verdiği bolluk enerjisiyle sahip olduklarını çoğaltır, bereketlendirir ve sahip olduklarının tadını çıkarır.

 

-İKİZLER BURCU-

İkizler burcu bilgili, hünerli, zeki, pratik ve ustadır. Jüpiter, İkizler’in bilgisini genişletir; zekasını güçlendirir; dil yeteneğini çoğaltır ve hünerine saygı duyulmasını sağlar.

İkizler burcu zaman zaman sinirli, huzursuz, dalgın, unutkan ve dertli olabilir. Jüpiter, İkizler’in sinirliliğine sükunet, derdine derman, huzursuzluğuna huzur olur.

 

 

-YENGEÇ BURCU-

Yengeç burcu sahiplenici, koruyucu ve fedakardır. Şefkat duygusu ve sahiplenmek iç güdüsü çok gelişmiştir.

Güvensizlik, depresyon ve melankoni Yengeç burcunun olumsuz enerjileridir. Mutluluğa, huzura ve bir güvenceye ihtiyacı vardır. İhtiyacı olan mutluluğu ona, yaşama sevincine sahip Jüpiter verecektir. Jüpiter’in verdiği manevi enerjilerle güçlenen Yengeç, ihtiyacı olan güvenceye kavuşur.

 

-ASLAN BURCU-

Aslan burcu güçlü, gururlu ve onurludur. Yaratıcılık, sanat yeteneği ve yöneticilik kabiliyeti Aslan burcunun güçlü enerjileridir. Güçlü ihtiras duygusuna sahip olan Aslan, en önde ve en başta olmak ister. Kendisini pırıltılar içinde göstermeyi sever. Aslan burcu, maddi manevi yeteneklerini gösterişli ve ışıltılı bir şekilde gösterip bununla gurur duymak ister. Ancak bu isteklerini gerçekleştirecek olan Jüpiter’dir. Jüpiter’in verdiği güçle güçlenen Aslan, yetenekleriyle kendini gösterir ve kendisiyle gurur duyar.

 

-BAŞAK BURCU-

Başak burcu titiz, hamarat, çalışkan ve bereketlidir. Üretmeyi ve bereketlendirmeyi sever. Sağlığın, mutluluğun ve bereketin topraktan geldiğini bilir. Jüpiter, Başak burcuna bereketini artırması için bolluk enerjisini verir. Jüpiter’den aldığı bolluk enerjisiyle bereketini artıran Başak, üretimini çoğaltır.

 

-TERAZİ BURCU-

Terazi burcu sevgi, saygı, nezaket, zarafet, denge, ahenk, güzellik ve iyi niyet burcudur. Sahip olduğu üstün özelliklerin bilinmesini isteyen Terazi, tüm bunların ödüllendirilmesini ister. Ancak ona ödülünü adil olan Jüpiter verecektir. Jüpiter’in Terazi’ye verdiği ödül, sevgiyle parlayan bir güzellik tacıdır.

 

-AKREP BURCU-

Akrep burcu sırların, bilinmeyenin, derin hislerin, sezme gücünün, üstün güçlerin ve gururun burcudur.

İntikam, şüphe, kıskançlık, kin ve yok etme duygusu Akrep burcunun olumsuz enerjileridir.

Evrenin şifacısı olan Jüpiter, şifa gücüyle Akrep’in olumsuzluklarını iyileştirir. Akrep’in sırlarla dolu, gizemli dünyasının gizli kapısına manevi anahtar olur.

centaur1

-YAY BURCU-

Yay burcu yeni ufukların, derin hislerin, genişlemenin, bereketin, felsefenin ve maddi manevi ilimlerin burcudur.

Jüpiter, en yapıcı aynı zamanda da en yıkıcı güçlerin sahibidir. Yönettiği Yay burcuna maddi manevi değerlerini verir. Jüpiter’in Yay burcuna verdiği en büyük ödül, kimliğini gösteren hüviyet ödülüdür.

 

-OĞLAK BURCU-

Oğlak burcu çalışkan, hırslı, disiplinli ve otoriterdir. Disiplini, azmi ve sabrıyla yavaş yavaş emin adımlarla amacına ulaşır. Ancak Oğlak burcuna bu gücü veren Jüpiter’dir. Jüpiter’in Oğlak’a verdiği engelleri yok eden güç enerjisiyle Oğlak, hedefine doğru güvenle ve sabırla ilerleyerek en yüksek mevkiye ulaşır.

 

-KOVA BURCU-

Kova burcu; bilimin, ilimin, yeniliğin, astrolojinin, teknolojinin, zekanın ve dehanın burcudur. Kova, gücünden emin, özgür ve yaratıcı bir burçtur. Jüpiter, Kova’nın gücünü artırır; ilmini bereketlendirir; zekasını güçlendirir; fikirlerini genişletir. Umutlar, arzular ve dostluklar; dahiler burcu olan Kova’da hayat bulur.

 

-BALIK BURCU-

Balık burcu hisli, içli ve kırılgandır. Şefkat, merhamet, fedakarlık ve hoşgörü Balık burcunun en belirgin özellikleridir.

Şiir, müzik, yaratıcılık, hayaller, rüyalar, ve şifa gücü Balık burcunun içten gelen yetenekleridir. Balık burcunun amacı; yeteneklerinin bilinip ödüllendirilmesidir. Ödülüne sahip olmak üzereyken ödülü elinden kayar, gider. Hakkı  olanana sahip  olamayan  Balık, büyük kaybı için üzüntüdedir.Üzüntüden  gelen,  zayıflık   ve çaresizlikle  hakkını  arayacak güçte değildir.Çaresizlik  içinde bir  mucize  bekleyen Balık,Jüpiter’in manevi  desteğiyle güçlenir.  Jüpiter, çok sevdiği Balık’a sahip çıkar ve ona hakkı olanı verir. Balık’ı yönetir, yönlendirir ve güçlendirir.

Astrolog  Şifa  Avcın

52cbbd0511

Sosyal Medya Paylaşım Alanı