Venüs yıldızı, Aşkın yıldızı, Seher yıldızı, Akşam yıldızı, Çoban yıldızı, Yemen yıldızı, Hiçbatmayan yıldız

Related imageVENÜSBook

YILDIZLARIN İŞARETLERİ OLAN BENLER.

Doğumla gelen vüdudunuzdaki bir işaret, Venüs yıldızının işareti olabilir. Venüs’ün işareti, vücudunuzdaki yerine göre başka yıldızlardan ve burçlardan da etkilenecektir. Her kadının içinde bir Venüs vardır. Her erkek aşık olduğu kadında, içgüdüsel olarak Venüs’yen bir benlik arar.

Eski    uygarlıklarda;     benlere,     doğum     lekelerine,    doğuştan    gelen      yara      izlerine,      yüz       ve     el    çizgilerine   çok    önem    veriliyordu.    Günümüzde,     el    çizgilerine       bakıp,      gelelek     tahmini     yapmak      hala     daha     popüllerliğini      korumaktadır.      El    çizgileri    gibi     yüz        çizgilerinin ,   yüzdeki      izlerin    ve   vücuttaki      benlerinde      bir     anlamı    vardı.     Bu   insanlar    benlere,      el    ve      yüz      çizgilerine     bakarak     karakter     analizi       ve     geleceye      yönelik      tahminler    yapıyorlardı.     Gezegenleri     ve     burçları,    yıldızlar      olarak       biliyorlardı.     Her      yıldız     doğasına       göre        sırlar       taşıyordu.      Eski     medeniyetlerden    olan     bu      insanlar        yıldızların       insan        vücudunda        işaretlerini       ben      veya     yara       izi       olarak      gösterdiklerine       inanıyorlardı.Beniniz,   boğazınız     veya    ensenizdeyse,     Venüs’ün      etkisi     altındasınız.     Güvenliğiniz     için  mal     ve      mülk    varlığına    ihtiyaç     duyarsınız.      Maddi     durumunuz   iyiyse,   herşeyin     en     güzeline     sahip    olmak     istersiniz.     Maddi      durumunuz     iyi      deyilse    isteklerinize      sahip     olmak     için,       bıkmadan       usanmadan     yılmadan    çalışırsınız.   Paranın     kıymetini    bilirsiniz.    Sizden     biri      borç     para   istediğinde    param    yoktur     dersiniz.     Vereceğiniz      paranın      size       dönmeyeceğini      düşünerek,      para      vermek     istemezsiniz.    Fakat      iyilik     yapmak     için,      karşılık     beklemeden    seve,     seve ,     paranızı     harcarsınız.       Parayı      seversiniz.        Paranın    nekadar     zorluklarla     kazanıldığını    iyi     bilirsiniz.    Para     sizin      için     güvendir.    Fakat     güzelliklere     sahip    olmak     için      paranızı     seve    seve     harcarsınız.      Güzele,    parlağa,     kırmızıya     meraklısınız.    Parlağı    ve    güzeli,    sağlam    olana    tercih    edersiniz.    Damak    zevkiniz,      duyu     yeteneğiniz     gelişmiş.     Acıkmadan    yemek     yersiniz.     Kilo     aldığınızda,     belden      yukarısı     şişmanlar.    İnce     ayakların   üstünde      bu     görüntü      hiçde     hoş      durmaz.    Herşeye    güçlü    irade     gösterirsiniz.    Fakat       aşk    sevda     cinsellik    ve    yemek     konusunda     iradenize     sahip     çıkamıyorsunuz.   Sizler      güzel      gözlü,     güzel     yüzlü      insanlarsınız.     Giyiminizle,     etkileyici   konuşma    tarzınızla     kendinizi     hemen    farkettirirsiniz.    İki   yerden    geliriniz    olur.    İçinizden    bazı     kişiler  7.    Tane,     taşınmaz     mala    sahip    olur.      Para    kazanma    yeteneğiniz    güçlü.    Miras    nedeniyle    maddi    kazanç     elde    edersiniz.     Zengin    bir    evlilik   yapmak   ihtimaliniz   büyük.     Sanatkar     ruhlusunuz.    Güzel    sanatlara    TANRI    vergisi    bir    yeteneğiniz    var.      Evlendiğiniz    eşinizin    mistik      özellikleri    olur.     Bu    kişinin,      yüzünde    veya     gizli    zengin     bir     dulla    evlenir.     Bazılarınız      yaş      farkı    olan     biriyle  evlenir.    Bazılarınız    ise;    iki    önemli    ayrılıktan     sonra,     hayatına    giren    üçüncü   kişiyle   evlenir    ve    mutlu    olur.   Aile     büyüklerinden    ve    devlet    yetkilileriyle     bir     sorun      olduğunda,  inatçılık     yapmayın.     Meşhur      inadınız,      her     zaman      lehinize     olmaya   bilir.     Hayatınızın      bir      döneminde     aşık     olursunuz.     Fakat    sevgilinize     kavuşmayabilirsiniz.     Bu     aşk     acısı     sevgi    dolu     ruhunuzda     derin    yaralar     açar.    Hastalık     derecesinde     acı    çekersiniz.     Sevgilinizi     unuttuğunuzu      zannettiğiniz     bir     zamanda    aniden      karsınıza  çıktığını    görürsünüz.    Fakat     ne      yazık ki     durumlar     olmasını     istediğiniz     gibi   gelişmeyebilir.    Boğazınızı,      ensenizi,     kulaklarınızı,   koruyunuz.    Ben,      biraz      koyuca      ise,    aile      büyüklerinden     bir      erkeğin      çocuk     yaşta      geçirdiği       kabakulak     hastalığı     nedeniyle    çocuksuz     kaldığını   öğrenirsiniz.     Daha    sonraki     yıllarda     çok    seyrek     olsa da,      sizde     veya     ailenizdeki      bazı   erkeklerde    böyle      sorunlar     yaşanabilir.  İnatcı,    soğuk     ve      bencilsilniz.      Mesafeli     davranırsınız.    Ciddi      görünürsünüz.   Bu    görünüşünüzle,     İnsanları     kendinizden        uzaklaştırıyorsunuz.    Yalnızlığı    seviyorsunuz.    Kimseye       güveniniz       yok.    Arkadaşlarınız   yok      denecek      kadar     az.     Kırsal     hayat    tarzını    seviyorsunuz.     Sahip   olduğunuz   manevi    varlıklarınızı    koruyarak       Onlara      sahip      çıkıyorsunuz.      Fakat       onlara       sevginizi     şefkatinizi        gösteremiyorsunuz.   Eşinize      karşı    soğuk       ve     mesafelisiniz.     Fakat     soğuk     ve       mesafeli        olmanız,     eşinizi      sevmiyorsunuz      anlamına      gelmez. Eşinizi      koruyarak,       onu    sahiplenerek      seviyorsunuz.     Duygularınızı       gösteriniz.      Duygularınızı      gösterememeniz,      size     çocukluğunuzdan       kalmış.      Küçük       yaşlarınızda      yaşadığınız,      maddi   manevi    acılar,        saf,      temiz,      çocuk       ruhunuzda      derin      yaralar    açmış.      Acılarınızı,       duygularınızı,      özlemlerinizi,      kimseye         anlatamadınız.     Yaşadıklarınız,       sizi     vaktinden       once        olgunlaştırdı.      Kimseye   güveniniz      yok.      Kendi       kendine       yeten      bir         insansınız.      Mücadeleniz,      kendi      kendinizedir.       Kimseden  destek      görmeden,      zorluklar      ve      mücadelelerle      çarpışarak,      kendi       iradeniz   ve    kendi    sabrınızla    kendi      kendinizi      yükseltirsiniz.    Yükseldiğiniz      yerden      kimse       sizi       düşüremez.   Size      bu       azmi    veren       geçmişte    yaşadığınız    acılardır.       Hiç      bir      zaman       geçmişinizi      unutmazsınız.    Nerden      geldiğinizi        ve       nereye   gideceğinizi      iyi       bilirsiniz.     Mevkiniz      ve    sahip       olduklarınızla  şımarmazsınız.       Sadece     saygı     görmek      istersiniz.      Sağlık       konusunda;       ayaklarınızı,   belinizi      ve     cildinizi        koruyunuz.      Kulak        uğultusu      çekebilirsiniz.     Sizi     etkileyen       Venüs      yıldızının     eski       isimlerinden      biride,     Zühre       yıldızı       idi.     Geçmişte       yaşamış       olan      eski     medeniyetler    bu   yıldıza     çok      önem     vermişlerdi.      Aşk,   sevgi,    cinsellik,       para,    mal,  güzellik,   şarkı,       müzik        bu       yıldızla    ilişkiliydi.   Eski       medeniyetler    bu     yıldızı,       zührevi    hastalıklar    ile   ilişkilendirmişlerdi.  Zühre   yıldızının     işareti     olan     benin    çok       güçlü      etkilediği    insanlarda;   sanat      yeteneği,      para       ve   mal     sevgisi      güçlüdür.    Bu    insanlar;    sevgiye,    aşka,     aşk     oyunlarına    düşkündürler.      Ben   koyuca     ise,     cinsel     hastalıklara    karşı      dikkatli   olmalısınız.     Zühre   ismi    zührevi      hastalıklardan    türemiştır.    Fakat    geçmişte    ve      günümüzde    Venüs;    güzellik,    aşk,      sevgi,        şans,   talih     yıldızı    olarak      bilinir.     Venüs     yıldızının     etkilediği        kadınlar;     güzel,        hoş,    zarif      ve   asildirler.    Erkeği       nasıl      etkileyeceklerini      iyi       bilirler.    Sosyal       ortamlarda,  farkedilirler.

ASTROLOG ŞİFA AVCIN

İngiltere

Sosyal Medya Paylaşım Alanı