Venüs; sabah yıldızı, akşam yıldızı,seher yıldızı, çoban yıldızı, sarı yıldız, mavi yıldız, kanlı yıldız

Mitolojide Venüs

Hiç  Batmayan yıldız  Venüs

Aşk tanrıcası Aphrodite adı köpükten dünyaya gelen anlamına gelir. Ak denizin köpüklü dalgalarının içindeki bir istiridye içinde, Kıbrıs Adasının  Baf sahillerinde doğduğu söylenilir. Mitolojide ilk güzellik kıraliçesi olarak geçer. Günümüze kadar gelen bilgilere gore manyetik bir çekim enerjisine sahip olup erkekleri kendine aşık ederdi. Venüs eski romanlılara göre, bahcıvanların koruyucusu bereketin simgesiydi. Av sporları ve atlardanda sorumluydu. Sonradan Romalılar deniz köpüğü manasına gelen afrodit ismini vermislerdi. Osmanlılar bu yıldıza Erte yıldızı, ve Ay yıldızı ismini vermişlerdi, Sarı yıldız, Mavi yıldız ve Kanlı yıldız ismiyle de anılıyordu. Kanlı yıldız ismi sadece Osmanlılarda değil çok eski kavimlerde biliniyordu. Venüs yıldızına kanlı yıldız denmesinin sebebi şudur. Ticaretle uğraşan eski kavimler kervanlarla yola çıkacaklarında yıldızlara göre ve yıldız saatlerine göre hareket ederlerdi. Güneş doğmazdan iki veya üç saat önce doğan Venüs yıldızına göre kervanlar önceden yola çıkarlardı haydutlar kervanın yolunu kesip kervancıları soyup kadlediyorlardı. Venüs yıldızın doğus saati gerçekleşen bu olaylar, Venüs yıldızının bir adınıda Kanlı yıldız olmasına sebep oldu. Eski kavimlerden olan Mayalarda bu yıldızın sabaha yakın doğuşundan korkuyorlardı. Venüs ışınlarının kendilerne göz kulak, boğaz ve bulaşıcı zührevi hastalıklar vereceğini düşünüp sabahtan önce kendilerini koruma altına alıp kapılarını pencerelerini sıkı sıkıya kapatıyorlardı. Venüs yıldızına her zaman her devirde bir ayrıcalık verilmistir. Eski türkler bu yıldıza geceyi aydınlatan sabahı parlatan anlamına gelen Tan ismini vermislerdi. Yine Işık yıldızı manasına gelen Yaruk yıldızı ismiylede anılıyordu. Kırgızlara göre Ayın kızı Zühre idi.   Eski  çağlarda  bazı  kavimler,  Venüs  döngülerine  göre Venüs takvimi kullanıyorladı

ASTROLOĞ  ŞİFA  AVCIN

 

 

Sosyal Medya Paylaşım Alanı