URANÜS, NEPTÜN ve JÜPİTER’ İN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

URANÜS, NEPTÜN ve JÜPİTER’ İN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

uranus neptun ve jupiter

 

 

 

 

 

Uranüs’ün Dünya Üzerindeki Etkileri

Uranüs; özgürlüğü, aydınlığı,  beklenmeyen olayları ve doğal afetleri temsil eder. Uranüs, Mayıs 2010 tarihinde savaşçı, korkusuz ve lider bir burç olan Koç burcuna giriş yaptı. Uranüs’ün Koç burcuna girmesi; değişiklikleri, doğal afetleri, beklenmeyen olayları ve sürprizleri de beraberinde getirdi.

İsyanlar, büyük liderlerin kaybı ve özgürlük savaşları gerçekleşti. Beklenmeyen doğal afetler maddi ve manevi kayıplara neden oldu; felaketler, yıkımlar çoğaldı. Siyasette huzursuzluk yaşandı, düşmanlıklar çoğaldı. Ekonomide çöküş yaşandı. Hava durumlarında değişimler oldu. Gündüzler fark edilir bir şekilde kısaldı. Sahte güzellik doğal güzelliğin yerini aldı. Artık kusurlar düzeltilip çirkinlikler güzelleşiyor, doğal güzellik estetiğe yenildiği için doğal güzellik de değerini kaybediyor.

Her konuda dünya büyük bir değişim geçiriyor. Değişikliklerden korkmayınız. Kötü olaylar olduğu gibi iyi olaylar da oluyor. Bilim ve teknik gelişiyor, insanlar gençleşip güzelleşiyor, fark edilir bir şekilde insan ömrü uzuyor.

Uranüs değişim, evrim ve devrim getiren bir gezegendir. Kurulu düzeni bozar yerine daha iyisini veya daha kötüsünü getirir. Haksızlığa, beceriksizliğe tahammülü yoktur ve bütün bunlara şiddetle karşı gelir. Uranüs’ten korkmayın, size sunduğu fırsatları sonradan yaparım deyip de ertelemeyin. Değişime hazır, fırsatlara açık olun. Alışılmış, bozuk düzene, mutsuzluk ve haksızlıklarla yaşanan bir ömre “Hayır” deyin. Neptün gezegeninin etkisinde olan insanlar gibi “Kaderimdir, boyun eğerim” demeyin. Kendinize şans tanıyın. Yenilikler, değişiklikler sizi korkutmasın. Mutluluğu ve huzuru kendiniz yaratın. Bazı kişiler değişiklik ve mutluluk için hayatlarını değiştirebilirler; fakat dikkatli olmaları gerekir ki kendi hayatlarını düzeltecekler diye başkalarının hayatını mahvetmesinler.

Neptün’ün Dünya Üzerindeki Etkileri

Neptün’ün 3 Şubat günü yönetici gezegeni olduğu Balık burcuna girmesiyle bu burcun özellikleri daha çok güçlenip önem kazanacak. Neptün; sevgiyi, sanatı, acıma içgüdüsünü, hayalleri, rüyaları, mistisizmi, görünmeyen güçlerin arkasındaki güçleri ve uyuşturucuları temsil eder. Neptün; bu özellikleri, kendi yönettiği Balık burcunda güçlü bir şekilde gösterecektir. Neptün’ün Balık burcuna girmesiyle birlikte su elementi burçları olan Yengeç ve Akrep burçlarında da bu özellikler görülecektir. Burcu, yükseleni veya ay burcu balık olanlar, yıldız haritalarında balık burcunda gezegenleri olanlar; burcu veya yükselen burcu yengeç olanlar, yengeç burçları güçlü olanlar, haritalarında su elementi burçları güçlü olanlar, yengeç burcunun üçüncü dekanında doğanlar, burcu veya yükselen burcu akrep olanlar, akrep burcunun ikinci dekanında doğanlar, maneviyata önem verecekler. Sezgi yoluyla öğrendiklerini meslek olarak uygulayacaklar. Bilinmeyene merak artacak, etrafta medyumlar çoğalacak, gizli duygular ortaya çıkacak. Gizlenip de unutulmuş sanılan hisler uyanacak. İnsanlar kendi güçlerinin farkına varacaklar. Hisler, rüyalar, sezgiler ön plana çıkacak.

Neptün’ün kendi burcu olan hassas, hisli Balık burcuna girmesi ile duygusallık, vicdan, merhamet duyguları ve telepati gücü yaygınlaşacak. Neptün’ün insanı kandıran, hayalleri suya düşüren bir güç olduğunu unutmamak gerekir. Uyuşturucular, ilaçlar, zehirler, dini inançlar, gizem, mistisizm ve intihar vakaları Neptün’le ilgilidir.

Neptün’ün 3 Şubat’ta Balık burcuna girmesiyle, dini inançlarda artış olacağı gibi sahte peygamberlerin de ortaya çıkmasına şahit olacağız. 5 Ekim 2012’de Satürn’ün Akrep burcuna girmesiyle de esrarlı, sırlı olayların gündeme geldiğini göreceğiz. Doktorları bırakıp da büyücülerden medet umanları görüp hayrete düşeceğiz.

Jüpiter’in Dünya Üzerindeki Etkileri

Şansı, talihi, bilgeliği ve inançları temsil eden Jüpiter, 11 Haziran’a kadar Boğa burcunda kalıp; Boğa, Başak ve Oğlak burçlarına şans getirmeye devam edecektir. Özel yıldız haritanızda, Jüpiter hangi burçtaysa, burcun özelliklerini genişletir, değerlendirir, bereketlendirir.

Jüpiter 11 Haziran’da İkizler burcuna giriş yapacak. Jüpiter’in İkizler burcuna giriş yapmasıyla, bu burcun özellikleri değer kazanacak. İkizler burcu; okulları, eğitimi, öğretmenleri, öğrencileri, gazetecileri, yazarları, satıcıları, tercümanları, araştırmacıları temsil eder. Akrabalar, kardeşler, komşular, kısa yollar İkizler burcunun yönetimindedir. Ticaretin, medyanın, hareketin, yazılı ve sözlü diyaloğun, bilginin olduğu her yer İkizler burcunun etkisi altındadır. Jüpiter’in İkizler burcuna girmesiyle aklımızı kullanıp bilgimizi geliştireceğiz. İnançlar artacak, aileler, akrabalar ve komşular arasında sevgi-saygı gelişecek, kutsal yerlere ziyaretler artacak. Eğitim ve ibadet yerleri tamir edilip geliştirilecek. Okul ve kutsal binaların yapımı için bağışlar olacak. Bilgiye, öğrenime, kurslara önem verilecek. Yabancı dillere ilgi artacak. Ülkeler arası eğitim sistemi yaygınlaşacak. İnsanlar fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirecekler. Bilgi, beceri ve dini duygular gelişecek. Merak artacak, kişisel yetenekler gelişecek. Felsefe, din, inanç gündeme gelecek. Adalet yerini bulup haklı ile haksız anlaşılacak. İkizler burcunun temsil ettiği konularda ilerleme olacak. İletişim aletlerinde yenilikler olacak. Yayın organları, faaliyetlerini artıracak. İnsanlar okumaktan zevk alacaklar, okuyucu kitlesi artacak. Hızlı taşıtlar geliştirilip uzun yollar kısalacak, çabuk ulaşım sağlanacak. İnsanlar, Jüpiter’in İkizler burcuna girmesiyle etkilenecek; fakat en fazla etkilenecek olanlar İkizler burcu ve diğer hava elementi burçları olan Terazi ve Kova burçlarıdır.

Yükseleni veya ay burcu İkizler olanlar, İkizler burcunda gezegenleri olanlar; burcu veya yükseleni Terazi olanlar, Terazi burçlarında gezegenleri olanlar; burcu veya yükseleni Kova olanlar, Kova burçlarında gezegenleri olanlar, Jüpiter’in İkizler burcuna girmesiyle en çok etkilenecek olan burçlardır.

İkizler burcunun olumsuzluklarını da unutmamak gerekir. Burcun olumsuz etkisini alan kişiler şımarık, çocuksu, güvensiz, dağınık, alaycı, huzursuz, dolandırıcı, yalancı, geveze, ve sinirlidirler. Daha da kötüsü hırsızlar, dolandırıcılar, İkizler burcunun olumsuz etkilerini alan kişilerdirler. Küçük sokak çeteleri bu burcun olumsuz etkisi altındadır.

Jüpiter, Yay burcunun yönetici gezegenidir. Yay burcu ile İkizler burcu birbirlerine zıttırlar. Jüpiter karşıt burcunda rahat etmez. Bunu göz önünde bulundurarak dikkatli olmak gerekir. Dikkat edilmesi gereken hususlar: Yabancı ülkelerde yabancılar tarafından kandırılmamak için önceden tedbir alınmalı, kardeşler arasında paylaşılacak bir mirasa hile karıştırılacağından, kimseye güvenmemeli,  emanetinize hıyanet olacağından emanet bırakacağınız maddi veya manevi değerlerinizi emin olduğunuz kişilere bırakmalı ve önemli evraklarınızı kanuna göre korumalı. Jüpiter’in İkizler burcundaki olumsuz etkileri; büyük yalanlara, ticarette aldatılmaya, yakınlar tarafından atılan iftiralara, çok önemli bir evrağın çalınmasına ve bilgi hırsızlığına neden olur.

2012 yılında Neptün, Jüpiter ve Satürn burç değiştirecekler.

Neptün, 3 Şubat’ta kendi yönettiği burç olan Balık burcuna giriş yapacak.

Satürn, 5 Ekim günü Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna giriş yapacak.

Jüpiter, Boğa burcundan çıkıp 11 Haziran’da İkizler burcuna giriş yapacak.

Sifa Avcin

 

 

 

Astrolog Sifa AVCIN
10/3/2012

Sosyal Medya Paylaşım Alanı