SATÜRN’ÜN PSİKOLOJİK ENERJİSİ VE BURÇLARA VERDİĞİ GÜÇ ENERJİLERİ

SATÜRN, SATÜRN’ün PSİKOLOJİK  ENERJİSİ VE BURÇLARA VERDİĞİ GÜÇ ENERJİLERİ

saturn-yasli-bilge

SATÜRN   YAŞLI   BİLGE

Satürn  Oğlak  burcunun   yönetici  gezegenidir

Satürn,Uranüs keşfedilmezden önce Kova burcunun yönetici gezegeniydi. Üranüs keşfedildikten sonra Satürn Kova burcunun ikinci yönetici konumuna getirildi. Satürn Oğlak burcunun yöneticisidir. Satürn Başak burcunun, ikinci on günü içinde doğanları ve Boğa burcunun son on günü içinde doğanları güçlü etkiler. Satürn, Terazi burcunda güçlü calışır ve bu burca en güzel enerjilerini verir. Satürn Ikizler burcunun, ikinci on günü içinde doğanları güçlü etkiler. Satürn Ikizler burcunun ikinci on günü içinde doğanlara matematik yeteneği, güçlü bir zihin yapısı, ilim ve bilim aşkı verir. Bu kişiler gök yüzü ilimleri  karşı olağan üstü  bir ilgi duyarlar.

Satürn  bizi   nasıl   etkiler

Satürn disiplini, çabayı, saygıyı, kuralları ve olgunluğu temsil eder.

Satürn bize maddi dünyayı, gerçekleri, çabayla gelen yükselişi anlatır; yokluktan gelen varlığın kıymetini bilmemizi öğretir. Geçmişteki zayıflıklarımızı ve acılarımızı unutmamızı; ileriye yönelik hedeflerimizde güçlü, iradeli ve disiplinli olmamızı sağlar.

Satürn bize zor şartlar getirerek bizim çabalamamızı ve yorulmamızı ister. Bizlere zorluk yaratarak aslında bizleri dener. Satürn’ün zor şartlarına uyarsak; Satürn bizi güçlendirir ve en yüksek mevkiye getirir. Satürn’e uymayıp şımarır ve elimizdekilerin kıymetini bilmezsek; Satürn bizi yükselttiği gibi de düşürür.

Satürn’ün güçlü enerjilerini alan kişiler; olgun, aklı başında, ciddi, ağır ve mesafelidirler. Kendi çabalarıyla başarıya ulaşanlar, kimseden yardım beklemeyenler, güvenecek dostları olmayanlar, sırlarını ve dertlerini paylaşmayanlar, acılarını ve mutsuzluklarının göstermeyenler, gururlu ve olgun kişiler, ağır ve saygılı konuşanlar Satürn’ün güçlü yönetimi altındadırlar.

Satürn, yaşamın ardından gelen unutulmayan, ölümsüz şöhretin yıldızdır.

Temelsiz bina olmadığı gibi temelsiz düzende olmaz. Satürn, yıkılmayan uygarlıkların temelidir.

 

 

SATÜRN’ÜN PSİKOLOJİK ENERJİSİ

Satürün çabayı, çalışkanlığı, iradeyi, disiplini, bilgiyi, saygıyı, görevi, sorumluluğu, özeni, düzeni, kararlılığı ve ödülleri temsil eder.

Satürün; zorluklardan gelen başarının, disiplinli yönetimin, doğruyu yanlıştan ayıran yargı yeteneğinin, sonsuz şöhretin, unutulmayan güzelliğin ve geçmişin geleceğe açılan manevi kapısıdır.

Satürün’ün etkilediği kişiler dünyaya yorgun, bitkin ve mutsuz gelirler. Küçük yaşlarda hastalık ve iştahsızlık çekerler. Çocuklukları mutsuzluk, huzursuzluk ve zorluk içinde geçer. Arkadaşları yok denecek kadar az olan bu kişiler, küçük yaşlarda kimseye güvenmemeyi öğrenirler. Yaşıtlarından her zaman farklı, ağır ve olgundurlar.

Acılar ve melankoli içinde yaşayan ve bu duruma alışan Oğlak burcu insanları oldukça fazladır. Satürün’ün güçlü etkilediği kişiler; görevlerine düşkün, mesuliyet sahibi ve güvenilir kişilerdir. Beraber yaşadıkları insanların mesuliyetlerini taşırlar. Onları güvence altına alıp ihtiyaçlarını karşılarlar. Sevgilerini gösteremezler; soğuk ve mesafelidirler. İş hayatına evlilik hayatından daha çok önem verirler. Evlilikleri uzun süreli ve kalıcı olur.

Satürn’ün güçlü etkilediği kişiler; başkalarının kolaylıkla sahip olduklarına zorluklarla sahip olur. Kendi başarılarını ve kendi geleceklerini yine kendileri hazırlarlar. Yaşadıkları zorluklar ve mücadelelerin nihayetinde hak ettikleri mevkiye ve güce kavuşurlar.

Satürünlüler mevkileri ve ünleriyle övünüp şımarmazlar; gösterişe önem vermezler. Alkıştan etkilenmez; şöhretleriyle şımarmazlar. Bu kişiler, nereden nereye geldiklerini iyi bilirler. Zorluklarla sahip olduklarının değerini bilirler.

Satürnlüler gururlu, olgun, disiplinli, asil ve adildirler. Maddi ve manevi varlıklarıyla övünmeyen bu kişiler, sadece kendilerine saygı ve güven duyulmasını isterler.

Çaba, irade, güven, disiplin, saygı, düzen ve özen sahibi Satürn, dokunduğu her burca güçlü enerjilerinden birini hediye eder.

 

KOÇ BURCU

Koç saf, cesaretli ve gözü pektir. Bir kıvılcımla yangın çıkaracak kadar öfkelidir. Hedefine ulaşmak için yoluna çıkan engelleri yakar, yıkar, yok eder. Gücüne karşı gelenleri gözlerinden çıkan öfke ateşleriyle yakar.

Öfkesini dindirecek, onu dizginleyecek bir güce ihtiyaç duyar. İhtiyacı olan gücü ona, kontrol sahibi olan Satürn verecektir. Satürn, Koç’a kontrolü öğretir. Satürn’den kontrol gücünü öğrenen Koç, öfkesini kontrol edip yatıştırmayı, kendini dizginlemeyi ve korumayı öğrenir.

 

BOĞA BURCU

Boğa burcu güzelliklere, sanata, lükse, aşka, sevgiye ve maddiyata düşkündür. Güzellik, sanat, aşk ve sevgi uğruna maddi değerlerini kolayca harcayabilir. İrade ve sabır sahibi olan Boğa, güzellik, zevk, aşk ve lüks uğruna irade ve sabır göstermeyebilir.

İradesine sahip çıkıp güçlü olması gerekir. İhtiyacı olan sabrı ve iradeyi ona, sabır ve irade sahibi Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği irade gücüyle desteklenen kendi irade gücü Boğa’ya sahip çıkar.

 

İKİZLER BURCU

İkizler cana yakın, bilmiş, becerikli ve akıllıdır. Bilgiye ve öğrenmeye heveslidir. İkizler’in en büyük zenginliği; merakla toplayıp biriktirdiği bilgileridir.

İkizler vakte önem verir. Boşa harcayacak zamanı yoktur. Zamanlarını merak ederek ve bilgi toplayarak harcarlar; ancak ne yazık ki sabırsızdırlar. Bir hevesle öğrendiklerini bir hevesle bitiremezler. Bitirmesi gerekenleri sonradan yaparım deyip erteler ve unuturlar.

Disipline, sabra ve sebata ihtiyacı vardır. Sabrın, sebatın, disiplinin sahibi olan Satürn, güçlü enerjilerini İkizler’e verir. Satürn’ün verdiği sabır, sebat ve disiplin enerjileriyle güçlenen İkizler, bir hevesle başladığını sebat gösterip bitirmeyi öğrenir.

 

YENGEÇ BURCU

Dışı sert, içi yumuşacık olan Yengeç’in sert görünümü, kendini korumak istemesindendir. Yengeç saf duyguların, katıksız sevginin sahibidir. Sevginin gücüyle, şefkat hissiyle hareket eder.

Duyguları yara aldığında Yengeç hemen değişir. Güvenini kaybeden Yengeç, kendisini ve sevdiklerini koruyamaz. Çekingenlik, kuşku, güvensizlik içinde yaşayarak kendine ve sevdiklerine hayatı zindan eder. Zindan, kendi yarattığı iç dünyasıdır. Hem kendini hem de sevdiklerini bu zindanda yaşamaya mahkum eder.

Kendisini yaşadığı zindandan kurtaracak bir güce ihtiyacı vardır. Onun bu ihtiyacına cevap verecek olan güç sahibi ve güvenli Satürn’dür. Fakat Yengeç, Satürn’den korkar. Satürn, Yengeç’in dünyasını daraltır; sınırlarını zorlar. Buna rağmen Yengeç’e güvenliğini kazandıracak olan güvenli Satürn’dür.

 

ASLAN BURCU

Aslan burcu yaratıcılığın, hayatın, sanatın, ışıltının ve aşkın gururudur. Spor, sanat, şarkı, müzik Aslan’ın güçlü enerjileridir. Aslan, güzel enerjileriyle parlamak ister. Kendi gücünden emin olan Aslan, benim gibisi yoktur der. Yetenekleriyle övünürken şımarır. Üstün olan benim, kimse karşımda duramaz deyip kendini olduğundan daha güçlü görmeye başlar. Egoist, bencil, saygısız ve küstah olur.

Aslan’ın olgunlaşmaya ve disipline ihtiyacı vardır. Onu disipline edecek ve olgunlaştıracak olan yıldızların öğretmeni Satürn’dür. Satürn’ün verdiği dersler, sert ve acımasızdır. Satürn, Aslan’a emek verip disiplini, olgunluğu ve saygıyı öğretir. Satürn’ün verdiği derslerle olgunlaşan Aslan, olumsuz enerjilerinden kurtulmayı başarır.

 

 

 

BAŞAK BURCU

Başak burcu tarımın, toprağın, tabiatın, bereketin, sağlığın ve çalışmanın burcudur. Başak, alın terinin, helal kazancın, mükemmelliğin, saflığın, sağlığın, temizliğin ve arınmışlığın sahibidir. Tüm canlıların en güçlü iletişim gücüdür. Canlılara söz geçiren, tarımı bereketlendiren, doğaya hükmedendir. Dikkatli ve titiz Başak, beslenmek ve beslemek ister.

Tarıma hükmeden Başak, bereketini artırıp beslemek için daha çok zaman ister. İstediği zamanı ona, zamanın bekçisi Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği zaman enerjileriyle Başak, zaman kazanır. Zamanın geçmesiyle kazanılan zamanın getirdiği, toprağın bereketidir.

 

TERAZİ BURCU

Terazi burcu zarafetin, dengenin, huzurun, uyumun, mutluluğun ve sükunetin sahibidir. Saygısızlık, çirkinlik, sevgisizlik, duygusuzluk ve huzursuzluk Terazi’nin dengesini bozar. Çirkinlikleri kapatan, Terazi’nin adil dengesidir.

Denge sağlayan Terazi’nin nazik dengesi erken bozulur. Dengesi bozulan Terazi, gücünü kaybedip tembel, huzursuz ve mutsuz olur. Güçlü bir iradeye ihtiyacı vardır. İhtiyacı olan iradeyi ona, irade sahibi Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği iradeyle güçlenen Terazi, dengesine sahip çıkar.

 

AKREP BURCU

Akrep burcu cazibenin, arzunun, kuşkunun, cinselliğin, intikamın ve gururun sahibidir. Güç, tutku, gizem, cesaret ve irade Akrep’in güçlü enerjileridir.

İntikam, ezicilik, yok edicilik, nefret, hainlik ve sinsilik Akrep’in olumsuz enerjileridir. Akrep, intikam uğruna yok edici, hain ve zalim olabilir. Olumsuz enerjilerini yok etmesi için güçlü iradesini kullanması gerekir. Akrep, intikamı ve yok etmeyi düşünürken güçlü iradesini kullanamaz. İradesine sahip çıkmak için güce ihtiyacı vardır.

İhtiyacı olan gücü, irade ve güç sahibi olan Satürn verecektir. Satürn’ün verdiği irade gücüyle olumsuz enerjilerini yenmeyi öğrenir.

YAY BURCU

Yay burcu keşiflerin, felsefenin, bereketin, ilmin, uzun yolların ve bilginin sahibidir. İnanç, merhamet, kutsiyet ve hürmet Yay burcunun asil enerjileridir. Yay burcu asil enerjilerini sınırsızca harcar. Sınırsızca harcanan asil enerjiler değerini kaybeder.

Yay’ı denetleyecek, sınırsızlığını sınırlayacak bir güce ihtiyaç duyar. İhtiyacı olan gücü ona, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı olan Satürn verecektir. Yay, Satürn’den aldığı güçlü enerjilerle gücünü sınırlı kullanıp güçlerini boşa harcamamayı öğrenir.

 

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu kuralların, özgüvenin, iradenin, sağlam temellerin ve zorluktan sonra gelen başarıların sahibidir. Disiplin, hırs, özgüven, sebat ve saygı Oğlak burcunun güçlü enerjileridir.

Oğlak burcu inatçı ve gayretlidir. Amaçlarına ulaşmak için uzun süre bıkmadan, usanmadan, sadakatle uğraşır. Zamanın geçmesini bekler; beklerken zorlukları, engelleri zaman kazanarak yener. Nihayet bin bir zorluklar, engeller ve mücadeleler sonucunda en yüksek mevkiye ulaşır. Oğlak’a bu gücü veren yöneticisi, güçlü ve başarılı olan Satürn’dür.

 

KOVA BURCU

Kova burcu insancıl, bağımsız, devrimci, evrimci, yenilikçi ve özgürlük aşığı bir burçtur. Özgünlük, deha, zeka ve orijinallik Kova burcunun güçlü enerjileridir. Özgürlüğü seven Kova, özgürlük uğruna savaşmaktan bir an bile geri durmaz. Özgürlük uğruna düşman kazanmaktan ve toplum dışı olmaktan korkmaz. Doğruluktan kaçmayan, bildiğinden şaşmayan, kötülüklerden korkmayan Kova, özgürlük ister. Kova, idealleri uğruna sürgün edileceğini bile bile aklına koyduğunu mutlaka yapar.

Asiliğini durduracak, isyanını kontrol altına alacak bir güce ihtiyaç duyar. İhtiyacı olan gücü ona Satürn verecektir. Satürn, sınırlayıcı gücüyle Kova’nın asiliğini dizginler ve kontrol altına alır. Kova’nın dehasını, zekasını, gerçeklerini ekip kökleştiren Satürn’dür.

 

BALIK BURCU

Balık burcu merhametli, şefkatli, anlayışlı ve duygusaldır. Hoşgörülü, özverili, uyumlu ve sevimli bir burçtur. Yaratıcılık, ilham, inanç, mistisizm ve rüyalar Balık burcunun güçlü enerjileridir.

Duyarlı, hisli ve içli Balık, çabuk inanınir       çabuk kanar. Bu yüzden geleceğe yönelik planları hayal kırklıklarıyla sonuçlanır. Bunun nedeni, etki altında kalıp çabuk inanmasıdır. Hayal kırıklığına uğrayan Balık, gerçeklerden uzaklaşır. Gerçeklere dönmek için güçlü bir iradeye ihtiyaç duyar. İhtiyacı olan irade ücünü ona, irade sahibi olan Satürn verecektir.

Sifa Avcin

 

 

 

 

Astrolog Şifa  Avcın

Bromley  UK

Sosyal Medya Paylaşım Alanı
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •