Aristo, Hipokrat , Sokrates ve Platon’dan gelen ilmi bilgiler…

Antikçağ filozoflarından olan ve MÖ 385 yılları arasında yaşamış olan Yunan filozof Aristo bu ilimle ilgilenmişti. Antik çağ felsefesinin beyni olan Aristo fizyonomiyi astrolojiyle birlikte uygulamaktaydı. Yüzdeki, vücuttaki, baştaki, ayaklardaki ve parmaklardaki lekelerin, benlerin ve doğuştan gelen yara izlerinin yıldızların bir işareti olduğunu biliyordu. Fizyonomi ilminin ona ait olduğu söylenilir.
Antikçağ filozoflarından olan Hipokrat, Sokrates ve Platon fizyonomi ile ilgilenmişlerdi. Hipokrat, Aristo, Sokrates ve Platon’un eserlerinde fizyonomi ilmine rastlanmıştır. Aristo, yıldızların işaretleri olan benlerin, burçlar ve gezegenlerle ilgili sırlar taşıdığının inancı içindeydi. Bir insanın yüzündeki ve vücudundaki bir benin, bir yıldızın sırrını taşıdığını biliyordu. Aristo kişilerin ruh halini öğrenmek için kişinin sahip olduğu benin yerine, rengine, şekline, büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre analiz yapıyordu. Hipokrat yine aynı usulle hastalarına teşhis koymak için bu ilimden faydalanmıştır. Bu ilim fizyonomi kapsamına girer. Bazı kaynaklarda fizyonomiyle ilk ilgilenenlerin Çinliler olduğundan bahsedilir.

Yıldızlardan Gelen İşaretler

İnsan doğduğunda vücudunda, yüzünde, başında, ayaklarında ve parmaklarında belli belirsiz işaretlerle doğar. Bu işaretler ben, yara izi ve doğum lekesi olarak varlıklarını gösterir. Doğumla gelen benler, lekeler ve yara izleri, bir vücut haritası oluşturur. Benler, lekeler ve yara izleri, bir burcun ve bir yıldızın etkisi altındadır. İkinci kitabım olan bu kitapta, lekeler ve yara izlerinden daha çok benlere geniş bir yer verdim. Kitabı yazmaya başlamadan önce yaptığım araştırmalarda, yıldızların işareti olan benlerin çok doğru olduğuna ve hakikaten gerçekleri yansıttığına inanarak kitabımı yazmaya başladım.

Antik devirlerde çok önem verilen doğumla gelen işaretlere günümüzde önem verilmese de bu kadim bilgiler gerçekliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Yıldızların işareti olan benler, yıldızların ve burçların çizdiği bir vücut haritasıdır. Bu harita aracılığıyla sizi aydınlatarak kaderinizde yaşayacaklarınız hakda bilgi verirler.

Sosyal Medya Paylaşım Alanı