Ülker yıldızı (süreyya yıldızı) ve Sirus yıldızı

Image result for ülker yıldızı antık dunya
ÜLKER YILDIZI. Yedi kız kardeş olarak bilinirler.
Image result for şira yıldızı

 

ÜLKER YILDIZI VE SİRUS YILDIZI.

 

Eski Türklerin ve  Antik Mısır halkının inançları

Eski  Türkler  bütün  güçlerini  ( Ülker  yıldız takımı) Sürreya   takım  yıldızından   alıyorlardı.     Süreyya  takım   yıldızı  7.   Kız  kardeş  olarak  bilinen,   Pleiades   ( ülker  yıldız  kümesi  içinde)   bulunmaktadır.   Bu  yıldızları   eski   Türkler  çok   kutsal   biliyorlardı.  İnanışlarına  göre,  Gök  Tanrının   yaşadığı   yer   Süreyya   takım   yıldızı  idi.

Fakat   inandıkları,  bağlandıkları   Güneşten  sonra   en  parlak  yıldız  olarak  bildikleri  Sirus  yıldızı  idi.  Günümüzde   Sirus  yıldızı   Yengeç   burcunun  14.  Derecesinde  ve  18.ci   Dakikasındadır.   Sirus  yıldızı  jüpiter  ve  Mars   karakterindedir.  Fakat   Antik  çağ  Yıldız  bilimcileri  Sirus’un,   Jüpiter  ve  Merkür   karakterinde   olduğu   inancı   içinde  idiler.  Bu nedenle Jüpiter’e çok önem veriyorlardı.   Jüpiter,  Yengeç  burcunun  15. ci   derecesinde  yücelir.  Jüpiter  12.  Senede  bir  Güneş,   ve   Sirus   yıldızı  ile   Yengeç  burcunun  14.  Derecesinde   kavuşur.   Jüpıter   Yengeç   burcunun   8.  Zinci   derecesine   geldiğinde    ve   Sirusa   doğru  ilerlemeye  başladığında  iki   gücün  etkisi   hissedilmeye   başlar.  32  günlük  bir  zaman   dilimi  içinde,   Jüpiter Yengeç   burcunun  14.  Derecesinde  olan  Sirus  yıldızı  ile   kavuşur.  Kavuşumdan   sonra  32.  Günlük   bir   zaman   dilimi  içinde,   bu   etki   yavaş   yavaş   azalmaya   başlar.   Bu   süre   içinde  Sirus   yıldızı   görünmez  olur.

Eski  Türk   kavimlerinin   ve   daha  sonra  Mısırlıların  da   inancına   göre;    Sirus  yıldızının   Güneş   ve  Jüpiter   ile  Yengeç  Burcunun  14.  Derecesinde  kavuşumu   gerçekleşirken,  esrarengiz  ve  sırlı  olaylar  başlar.  Kutsal   ve  esrarengiz  olan  Sirus   yıldızı,   Kutsal   aleme   açılan   bir   sır   kapısıydı  ve   manevi  alemden  gelen,  ruhani   varlıklara   işaret  ederdi.  Bu   ruhani  varlıklar,   insan   ırkından  seçtikleri  yüce   ruhlu   insanlarla,  ruhsal   iletişim   kuruyorlardı.   Kendi   bilgileriyle   seçtikleri   insanları   bilgilendiriyorlardı.

Sirus   yıldızı    her    12  senede  bir,  Güneş  ve  Jüpiter’le   Yengeç   burcunun   14.   Derecesininde     kavuşur.  Bu  etki  altında  doğanlar,  maddi   manevi   güç   sahibidirler.  Üstün,  bilinmeyen  görünmeyen   yetenekleri   doğuştan   gelen    ALLAH   vergisidir.  Bu   kişilerde   medyumluk  yeteneği   vardır.  Fakat   bu   medyumluk  yeteneği,  ölmüş   kişilerin  ruhları   ile   veya  görünmeyen  varlıklarla   bağlantılı   değidir.   Bu  medyumluk  yeteneği,  Sirus  yıldızından   gelen;  üstün   yüce   ruhlu  manevi   varlıklar  ile   ilgilidir.Related image

Doğum   anında  Sirus  yıldızının  etkisiyle   doğan   ve   Sirus  yıldızının    güçlü  etkilediği  insanlar;   maddi  manevi   güç   sahibidirler.  Sirus  yıldızı  ile  manevi  güç   bağı  olan  kişiler;  Nurani   varlıklardan   aldıkları   bilgilerle   insanları  bilgilendirirler.   Astroloji,   Astronomi , Mitoloji, Psikoloji  ve  Okult  konularında  derin  ilim  sahibidirler.  Bu  mesleklerin   hepsini   bir  arada  kullanacak   yeteneğe sahiptirler.  Öğrenmek  istediklerini; his  yolu  ile,  rüya  aracılığı  ile  ve  manevi  öğretmenler   tarafından   öğrenirler.

Paradan  fazla  manevi   ödüllere   önem  verirler.  Bu   yıldızın    astronomide  adı  Sirus   yıldızıdır.   Kuranı   kerimde   adı  Şira  yıldızı  olarak   geçer.   Köpek   yıldızı,  Kurt   yıldızı,  Çakal  yıldızı,  Yemen   yıldızı,   Ak  yıldız   ve   Nil  yıldızı   olarakta  bilinir.   Bu   yıldıza  tapan  kavimler  olduğu   gibi,   Takvim   aracı  olarak   kullalan  kavimlerde  olmuştur.   Bu  yıldıza  eski  kavimler  çok   önem  vermişlerdir.   Hadda  okadar  çok   önem  vermişlerki  tanrı  diye   Şira,  astronomideki  adı  Sirus  yıldızına  tapmışlardı.  Kuranı  Kerimde   Necm  süresininin  49.  Ayetinde   Şira  yıldızının  Rabbi  ALLAHTIR  diye  geçer.   Necm   yıldız  demektir.

ŞİFA   AVCIN

Astrological Lodge of London’da sunduğum  bir seminerden alıntıdır.

Image result for ülker yıldızı antık dunya 7 kız kardeş

 Related image

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir