Terazi Burcunda Dolunay

terazi-burcu-2-300x300Gecenin    gümüş    saçlı    Kraliçesi;  sevgi       burcu,     Terazide    doğuyor.   27 /   mart /   2013   Bromley     UK    saatiyle     09:  28:  o3.    Dolunay, Terazi     ve     Koç     burçları      aksında      gerçekleşiyor.    Ay,     Terazi     burcunun   6.      Derecesinde      ve    4.    Evde.      Güneş,     Koç     burcunun    6.     Derecesinde    ve     10.    Evde.   Terazi     burcunda    Dolunay     gerçekleşirken,    ufukta         duyguların,      koruyucu     sevginin,      şefkatin    burcu,  Yengeç     yükselmekte. Bu    dolunayda,      Terazi    ve     Koç     burçlarının    temsil    ettiği     konular     ön     plana     çıkacaktır.   Terazi    burcu;   ilişkilerin,    ortaklıkların,   diplomasinin,    barışın,   aşkın    burcudur.    Moda,     kozmetik, hukuk,    politika,  güzel     sanatlar    ve     evlilik     ilişkileri,     Terazi     burcuyla     ilişkilidir.Koç     burcundaki,       gezeken     kavuşumu    ve     Terazi     burcunda    Dolunay      haline      gelmiş    Ay,     sert      bir      gerilim     yaratmakta.    Bu     gerilim     hattı,      terazi     burcunun     evi     olan     7     evde,      oğlak     burcunda      ilerlemekte     olan     Plutoya,       sert       bakış     açısı       oluşturmakta.    Pluto;    sert,     yakıcı,     yıkıcı,      patlayıcı,     yok edici      bir        güçtür.      Başlangıçlar,       sonuçlar,      dönüşüm,   değişim,      karanlık        ve       sırlı     konular,       bu        gezegenle     ilişkilidir.    Pluto,   arzuların,    cinselliğin,       derin      hislerin,      tutkulu     cinsel      arzuların     intikamın    ve       yeniden        doğuşun    gücüdür.  Bu    Dolunayda  Sert     bakış      açıları,       zorlayıcı     Satürünyen      bir      etki      yaratmakta.    İradenize,      sahip     çıkmalısınız.       Nefsinize,     hakim      olmalısınız.     Dolunay,     evlilik      burcu     olan,      Terazi      burcunda     gerçekleşiyor.    Yakıcı,     yasak      duygulara     kapılıp,     gizli     aşk      ilişkileri      yaşayabilirsiniz.     Toplumun,     tanınmış     kişilerini,      şanı,     şöhreti,    şerefi    ve      toplumun    gözü      önündeki     halinizi   temsil      eden,      10.      Evde      gezegen      kavuşumu     var.     Bu      gezegensel      kavuşumlar;      arzunun,     tutkunun,     yasak      ilişkilerin,      gezegeni     Plutoya      sert      bakış      açısı      oluşturmakta.    Tanınmış      kişiler,      gizli    aşk      ilişkileri,       sizi      gözden      düşürebilir.     Evli     olanlar;    evlilik     dışı   yasak     ilişki      yaşama     arzunuz,       özgürlük    isteğinizi      kamçılayabilir.     Bu      duyguların      etkisiyle     eşinize;    soğuk,     sert,       acımasız    ve     küstahça      davranabilirsiniz.    Bu     gezegensel      konumlar,   evlilik      ilişkilerini,iş     anlaşmalarını,   ortaklıkları,      yasal     konular,    toplumla      olan       diyaloğunuzu,       devletle      olan      işlerinizi,      olumsuz       etkileyebilir.     Mahkemelerden,      olumsuz      haberler     alabilirsiniz.    Mahkeme    kararıyla,     maddi     manevi       kayıplar       yaşayabilirsiniz.    Düşmanınız      dost,      dostunuz       düşman      olabilir.    Elinize     gelen     önemli     evrakları,      avukatınıza     danışmadan     imzalamayın.     Eşinize      karşı      dürüst     olunuz.   Ani       öfke      patlamaları,       sonradan       pişman      olacagınız,      sorunlara      neden     olabilir.     Bu     dolunayda,     kırgın     olduğunuz     kişilerle       barışabilirsiniz.    Uzun     zamandan      beri       birlikte    olduğunuz,      kişilerle     dostluğunuzu    bitirebilirsiniz.   Estetik    ameliyat     düşünürseniz,     bu     isteğinizi      şimdilik      erteleyiniz.    Uzun     yıllardır   emek      verdiğiniz     ilişkinizi,     bir      kez    daha     gözden     geçirin.    Haklı     olduğunuz    bir     konuda,    haksızlığa     uğrayabilirsiniz.   Yasal      sorunlarla    uğraşabilirsiniz.    Tanıdığınız     kişilerin,  ani      gelen   kaza        nedeniyle     maddi,    manevi     kayıplar    yaşadığını    duyarak    üzülebilirsiniz.   Gururun,     kibrin,    bencilliğin,     hırsın,    kinin,     evlilik    dışı     ilişkilerin,    ve     cinsel     hastalıkların    arttığı     bir     Dolunay.    Hoş    görülüyseniz,    olaylar     karşısında    adil   ve    asil      davranırsanız;    huzura    ve     güvenceye    kavuşacaksınız.     Başınıza     gelen     beklenmeyen    olaylara    karşı       sabır     gösterirseniz,    ikili     ilişkilerden,     taşınmaz     maldan,    yasal     konulardan    ve    devletten    şans     bulacaksınız.   Bu    Dolunaydan     en    çok    etkilenecek     olanlar,    Koç,    Terazi,   Yengeç     ve     Oğlak     burçlarıdır.    Koç    burcunun    ve     Terazi    burcunun,     ilk    10    gününün   6.   Ve   7.    Gününde     doğanlar     daha    dikkatli    olsunlar.

Şifa    Avcın
22/3/2013

Sosyal Medya Paylaşım Alanı