Mitolojide Satürn Mitoloji Dosyası 7. Bölüm

MİTOLOJİDE     SATÜRN  ( MİTOLOJİ  DOSYASI7. BÖLÜM)yunan-mitolojisi-kronos

Satürn, diğer tanrılarla birlikte Olimpus Dağı’nda yaşardı. Jüpiter’le yaptığı bir kavga sonucu, tanrılar tarafından Olimpos Dağı’ndan kovulmuştur.

Mitolojiye göre Roma’yı kuran Satürn’dü. Satürn, Roma halkı tarafından çok seviliyordu. Satürn, Roma halkına ziraatı, şarap ve ekmek yapmayı öğretmişti.

Toprak, buğday, ekmek, şarap, asma ve nar; Satürn ve halkı için çok önemli ve kutsaldı. Satürn bereketin, toprağın, ziraatın ve yıldızların tanrısıydı. Romalılar her yılın 22 Aralık’tan 20 Ocak’a kadar olan zaman aralığını Satürn’e adamışlardı. Romalılar her yıl bu zaman aralığında Satürn onuruna festivaller düzenlerler; şarap, üzüm, buğday, ekmek ve nar dağıtırlardı.

Altay Türklerine göre Satürn, Kara Han’dı. Kara Han, göklerin 7. Katında yaşardı. Gökleri, yerleri, insanları ve tanrıları Kara Han yönetirdi.

Altay mitolojisine göre Kara Han bir çam fidanı dikmiş. Bu çam fidanı büyüyüp 9 dala ayrılmış. Bu dalların her birinden 9 oğul meydana gelmiş ve her oğuldan bir millet oluşmuş.

Bu oğullardan her biri bir yeteneğe sahipti. Bunlar:

Ağaç dikmek, toprağı sürmek, buğday ekmek ve hayvancılık bilgisini içine alan tarım; mesleki beceri isteyen ev yapmak, kuyu kazmak, dülgerlik, demircilik; aritmetik, cebir, geometri gibi bilimlerin adı olan matematik; gökbilim olan astronomi ve astroloji; bitkilerle iyileştirme; öğretmenlik, askerlik; yerin derinliklerine saklanmış olan madenleri keşfetme ve yöneticilik yetenekleriydi.

Satürn, Arap mitolojisinde Dehr ve Zuhal olarak biliniyordu. Türklerde Felek ismiyle anılıyordu.

Sifa Avcin

ASTROLOG  ŞİFA  AVCIN

ASTROLOJİ  AKADEMİSİ

11/ 11/ 2013

Sosyal Medya Paylaşım Alanı