MİTOLOJİ DOSYASI MİTOLOJİ’DE GÜNEŞ

MİTOLOJİ’DE GÜNEŞ

                Eski kavimlere göre Güneş’in doğduğu yön çok önemliydi. İnançlarına göre Cennet ve Hayat Ağacı, Doğu bölgelerindeydi. Bu nedenle evlerini Güneş’in doğduğu yöne doğru inşa ediyorlardı. Kapı ve pencerelerini Doğu’ya göre açıyorlardı.

Güneş’in gün ortasında ışığını kaybedip kararması, inançlarına göre uğursuzluk sayılırdı. Güneş, doğumun ve hayatın sembolüydü.

Güneş’e tapan kavimlerden Eski Çinliler, Hintliler, Tibet halkı, Mayalar, Aztekler, Almanların atası olan Germenler bunlardan sadece birkaçıdır. Güneş’e tapan bu insanlar, Güneş’e insan kurban etmekten çekinmiyorlardı.

Geçmişteki medeniyetlerden biri olan Sümerlere göre UTU, Güneş Tanrısı idi. Güneş battığında yerin  altına inip ölülerin kaderini belirlediğine inanılırdı.

Eski Türk inancına göre Güneş, Gök Tanrısı idi. Görünen ve görünmeyen canlıların yaratıcısıydı.  Eski  türkler   Doğan çocuklarına Güneş anlamına gelen isimler koyuyorlardı.    Ay’ada  çok  önem  veriyorlardı   Yeni  doğan çocuklarına   Güneş  ve  Ay   anlamına  gelen   isimler  koyuyorlardı.   Ayhan,   Aydan, Bayhan,     Yıltan, Günhan, Gültan,  Gökçe,  Güner,   Taner,   Doğanay,   Dolunay ,   Tan    ve   Doğan  isimleri ,  günümüze  kadar  gelen  en  eski  Türk   isimleridir.

İlk Güneş takvimini Mısırlılar icat etti. Mayalar, Aztekler, İnkalar ve Romalılar, Güneş takvimini tanıyan eski uygarlıklardan sadece birkaçıdır. Bu uygarlıklar Güneş’ten o kadar çok etkileniyorlardı ki; Güneş lekelerine bakıp kehanetlerde bulunuyorlardı.

Mitoloji’de en ünlü Güneş Tanrısı, Apollon’du. Apollon Mitoloji’de; Güneş’in, ateşin, müziğin, şiirin ve sanatın Tanrısı’ydı. Mitoloji’de ilk müzik aletini kullanan Apollon idi. Apollon’un sahip olduğu bir müzik aleti olan altın bir liri, gümüş bir okla bir de yayı vardı. Manevi bir gücü olan altın lirin sesi çok uzaklara kadar yayılıyordu. Bu sesi duyanlar manevi vecih haline giriyorlardı. Gümüş yayıyla okunu en uzak mesafeye atabiliyordu.

Öngörülü ve sezgili olan Apollon, kahinlik yeteneğine sahip olup gerçekleşen kehanetlerde bulunuyordu. Gözleri karanlıkta gören Apollon, kimsenin görmediğini görme yeteneğine sahipti. Kimsenin bilmediğini bilen Apollon, istediği kişilere görünmez güç yeteneğini verebiliyordu. Yalan nedir bilmeyen saf bir çocuk ruhuna sahipti. Aynı zamanda iyileştirme gücü olan Apollon, tıbbı insanlara öğreten kişidir.

Güneş’i güçlü olanların, burcu Aslan olanların lider olmaları, sanat yeteneklerinin ve altıncı hislerinin güçlü olması bir tesadüf değildir.

Şifa Avcın

Bromley Kent uk

 

Sosyal Medya Paylaşım Alanı