Koç burcunun yönetici gezegeni mars

mars400_13439878095078c68acebf2-copy-300x219

Mitoloji’de Mars

Babil’de,   yaz    aylarının    kavurucu     sıcağına    ve    veba    gibi    bulaşıcı    hastalıklara, Mars    anlamında   olan     Negal     ismi     verilmiştir.    Eski    Yunan’da     Mars,    Aries    ismiyle anılıyordu.     Mars,    Eski     Romalıların    savaş   tanrısıydı.    Hindularda     Mangala    adıyla anılır.   Türkçe’de     Merrih’tir;     Eski   Türkler’de    kahramanlık    anlamına    gelen    Sakit ismiyle    anılıyordu.    Eskı    İranlılar    iman,     inanç    anlamından    Bahram    ismiyle anıyorlardı.    Çin,    japon,    kore     ve     vietnamlılar    bu    yıldız     ne     zaman     dünyaya yanaşsa     yangınların    savaşların    arttığın    fark     edip,     bu     yıldıza     ateş     yıldızı    ismini vermişlerdi,     eski     kavimlerden     olan     İnka’lar     Mars     takvimini    geliştirip   kullan mışlardır     İnka’lar    tarafından      geliştirilen     bu     takvim     687     günden     oluşuyordu.

Marsın      güçlü      olduğu     burçlar.    Mars,       Koç       burcunun   yönetici  gezegenidir.   Akrep     burcunun,     ikinci     yöneticisidir.         Aslan     burcunun    üçüncü       dekanında,       Yay    burcunun   ikinci    dekanında      güçlüdür.

Marsın Genel Özellikleri

Mars    deyince    aklımıza;     savaşlar,     kazalar,    yangınlar,     kavgalar,     volkan    patlamaları gelir.     Mars      makineleri,     arabaları,    kesici     ve     delici     aletleri     temsil    eder. Yaralanmalar,  ani      gelen   ölümler,     kavgalar     ve      ani     sinir     nöbetleriyle de     ilgilidir.     Seksi,    sabırsızlığı,    ani    şiddet    ve    öfkeyi    temsil    eder.   Cesurdur    cüretkârdır     kazanmak     iç    güdüsüyle      hareket     eder.     Ordular,    askerler,     polisler,     liderle,    öncüler,     sporcular    marsın    yönetimi     altındadır.     Bıçak,     makas,     demirle      ilgili     işlerde     çalışanlar,    operatör doktor,    cerrah,    mühendis,    berber,    kasap     ve     yangıncılar     bu     yıldızın    etkisi     altındadır.     Mars, güneş        gibi      dövüş      sporlarını    araba     yarışlarını     temsil     eder.    Astrolojide     koç    burcunun      yöneticisi,      akrep      burcunun    ise     ikinci      yöneticisidir.   Aslan     burcunun     üçüncü    dekanında    yay     burcunun   ikinci     dekanında     güçlüdür.     Sağlık      konusunda,   böbrek    üstü    bezlerini,    ve    kan     basıncını     temsil     eder.   Baştaki    organlardan da    sorumludur    kandaki    al      yuvarlar     ile     de     ilgilidir.

Mars ve Pisikolojik Enerjisi

Mars      enerjisinin     güçlü     olduğu    kişiler,    sıcak kanlılıklar   ile       aceleci     hareketleri     ile     hemen    kendilerini       belli     ederler.    Kendinden   emin kişilikleri    ile,     sert    ve    yüksek    ses   tonuyla korkusuzca     konuşular.    Kararlı   ve    iradelidirler. Yönetilmesi     güç,    yönetmeyi   seven,    lider   ruhludurlar.    Kararlı    güçlü     ve    kendilerinden  emindirler.    Daima     önde    olmak    isterler.   Yenilgiyi asla    kabul    etmezler.   Aklılarına     koyduklarını,     her şeyi     zorla da    olsa    alırlar. Kırılacak    üzülecek   insanlar    umurlarında     değildir.      Mars     enerjisinin güçlü     olduğu    insanlar    sert    ve    zor    sporları severler,    kesici,   vurucu,    delici    aletlere    meraklıdırlar.     Evlerinde,     silah      ve      bıçak koleksiyonu,     bulunduranlar     olur.   Av    sporlarına düşkündürler.    Yarış    ve    güreş    sporlarına meraklıdırlar.    Sıcak     ve    baharatlı    yiyecekleri severler.    Psikolojik    yapıları     kendinden    emin, korkusuz    ve     hükmedicidirler.    Ruhlarında     liderlik gücü,     başta     kalmak     ve    yenilmemek    arzusu vardır.     Azimli    ve     hırslıdırlar.     Azimleriyle    hırslarıyla     yapamayacakları     bir    şey    yoktu.    Mars enerjisini     güçlü     hisseden     kişiler;     haksızlığa, zulme,   ihanete,     karşı      gelir.   İhanete    uğramışsa mutlaka     ihanetle    karşılık    verecektir.    Hangi    silahla     vurulmuşsa     ayni    silahla    vuracak      ve    ihanetin    intikamını     alacaktır.    Zulme    karşı dayanıklıdır.    Ne     yapıp    edip    zulme   uğratıldığı zalimden,   zulmün     hesabını    soracaktır.    Kendi yöntemleriyle,   bunun    cezasını    verecektir. Haksızlıklara     dayanamaz     ve    bu     yüzden mücadeleden     çekinmez.   Hem   kendi    hakkını     hem mazlumun     hakkını     kahramanca     savunur.    Cesurdur,     gözü      pektir.     Doğru      bildiğinden şaşmayan,      yüce    ruhlu    bir    insandır.   Acıyıcı   ve mehrametlidir.     Zayıfların    ve     güçsüzlerin     yanında olup     onları     koruyup    destekler.    Zorlukla   sahip olduklarına,     merhameti       galip      gelip     kolaylıkla verir.    Acıyıcı     ve     şefkatlidir     ruhunda    çocuk masumiyeti     taşır.

Marsın Olumsuz Psikolojisi

Marsın olumsuz    sert   enerjisini    alan    insanlar   hırslı kavgacı     emirvaki    hareketlerle,   kendilerini   hemen belli    ederler.    Bu    kişiler   almak    istediklerini   zorla da    olsa   alırlar. En   ufak    bir   olay   karşısında hemen     kavgaya    girişirler.    Sert    ve    emir   vaki konuşmalarıyla,    karşısındakine    korku     verip   bu yolla istediklerini    yaptırırlar.    Fakat   durum    her   zaman böyle    olmayabilir.    Karşısındaki    güçlü    biriyse, sözlerle    başladığı     tartışmaya,    kaba    hareketlerle,      devam     ederler.       Buda    olmasa,   kavgalara    devam    ettirirler.     Ellerine    geçen     ne     varsa,    atarlar,    kırarlar      ve       savaş    çıkarırlar.     Yenecektir kazanacaktır   ne    pahasına    olursa    olsun    yenmek    ister.      Çoğu     zamanda     yener.    Mars    enerjisinin çok     sert      etkisini    alan    bu     kişiler;    sert    acımasız,   haşin    ve     merhametsizdirler.     Mars   almak    kazanmak    sahip    olmak    ister    kaba   güç göstererek      ezerek,      üzerek,     isteklerini gerçekleştirir.      Fakat    eline    geçenlerin    kıymetini bilmez.   Kazanmıştır     almıştır.    Mars    enerjisini taşıyan    insan     için    önemli    olan    budur.    Gerisi önemli     değildir.    Marsın    olumsuz   enerjisi    çok şiddetli     etkilemiş ise;      bu      insanlar     geçtigi    her yeri    yakar    yıkar    yok    eder.    Elini    uzattığı     her nesneyi     kurutur.    Bu     kişiler,      huzursuz    ve     sinirli    olup,     her    an     birileriyle   kavga    etmeye hazırdırlar.     Kavga    edecek    birini    bulamazlarsa, hayellerinde    bir   düşman    yaratıp,    onunla    kavga ederler.    İç     güdüsel     olarak,    Mars    en    ufak    bir tehdid    karşısında    saldırıyor.    İç    güdüsel   olarak, öfkeyle,      bencilce,   karşısındakinin    sahip    olduğunu istiyor.    İstediği     maddi    manevi    herşey   olabilir. İstediğini    gerçekleştirdikten   sonra,     karşısındakinin yenilgisinden mutlu   olup, yaptıkları    için    anlayış  bekliyor.

BEKLENMEYEN    OLAYLARDA      VE     DOĞAL      AFETLERDE     MARS’ IN     ENERJİ      GÜCÜ

Mars    savaşları    yangınları    beklenmeyen   olayları    temsil   eder  . Doğal   afetler    için    tetik gezegendir    Evrendeki    tüm    gezegenlere    ateşli    güçlü    enerjisini   verip    olayları   başlatır üranüsle    kavusumu    volkan     patlamalarına     ani    kazalara,    ve    savaşlara    neden olur. Plutonla    kavuştuğunda   veya    sert    bakış    acısı   oluşturduğunda    toplu     ölümlere     sebeb olur.    Satürünle    kavusumu    ve    ya    sert    bakış     açısı     maden    ocağı      kazalarına      salgın hastalıklara     neden    olur    1939     yılında     ikinci     dünya    savaşı    başladığında     savaşları temsil    eden    Mars     ve     toplu    ölümleri     temsil    eder      Pluto     karşıt      bakış    açısı oluşturmaktaydı    ayni     zamanda       Mars      satürüne    kare    açı      oluşturmaktaydı.    Bütün bu olumsuz     astrolojik      olaylar     gerçekleşirken      Hitler     yahudilere      karşı     toplu    öldürme     operayonu     başlatmıştı.     Tarihde     önemli     bir     yeri     olan     ve    unutulmayan    bir    olay olan      2september    1666 da     başlayan      büyük      Londra    yangını     gerçekleşirken,     alevlerle yangınlarla patlamaları temsil eden iki büyük güç puluto ve Mars kare bakış açısı oluşturmaktaydılar.       Olayları genişleten büyüten yayan jüpiter,     Mars ve plutoya zorlayıcı     sert     bakış acısı yapmaktaydı. 17 temmuz 2001 de Edna yanardağı faaliyete geçti. İki patlayıcı güç olan ve yangınları patlamaları temsil eden plüto ve mars gezegeninin,    genişlemeyi yayılmayı temsil eden yay burcunda     kavuşum yapması olayların büyüyüp genişlemesine ve yayılmasına sebep oldu.

 

Astrolog Şifa Avcın

Astroloji Akademisi

Bromley UK

Sosyal Medya Paylaşım Alanı