JÜPİTER VE SİRUS’UN YENGEÇ BURCUNDA KAVUŞUMU SİRUS’UN GİZEMLERİ

JÜPİTER VE SİRUS’UN YENGEÇ BURCUNDA KAVUŞUMU SİRUS’UN GİZEMLERİ

sirius2

26     HAZİRAN    2013  Greenwich  saatı   ile   03: 17: 45’ de    Jüpiter    Yengeç    burcuna    giriyor.       16    haziran    2014    saat   10 :  30    kadar,    Yengeç   burcunda    kalacaktır.     Whole   signs     sistemine    göre,    Jüpiter   Yengeç    burcuna    girerken     ufukta    zekanın   burcu   İkizler    yükselmekte.     Jüpiter’in     Yengeç     burcuna    girmesiyle,   Yengeç   burcu    özellikleri    güçlenecek,     bereketlenecek     ve      değer     kazanacak.      Jüpiter   Yay     burcunun   yönetici    gezegenidir.    Balık   burcunun   ikinci   yöneticisidir.    Yengeç    burcu   Jüpiter’in  sevdiği    ve   mutlu   olduğu  bir   burçtur.      Klasik      bilgilere      göre ,  Jüpiter   Yengeç    burcunun    14’üncü   derecesinde,     yücelir     ve    şereflenir.      1    Ağustos     2013    Perşembe    sabaha    doğru,        Greenwich     saatı     ile   03 : 46 : 26 :  da     Jüpiter     Yengeç     burcunun     8.zinci       derecesinde      olacak.    Jüpiter     Yengeç    burcunu   8.   Zinci      derecesinde,     Sirusa      doğru     ilerlerken,      iki       gücün     etlileri     hissedilmeye       başlayacak.      32     günlük      bir     zaman     dilimi      içinde,         Jüpiter    2   Eylül   Pazatresi     günü      Greenwich       saatı      ile    13 :   46 :  26:   da,    Yengeç    burcunun   14’üncü   derecesinde   olacak   ve    Sirus    yıldızı      ile      kavuşacak.     Kavuşumdan   sonra     32     günlük      bir      zaman     dilimi     içinde   bu      etki    yavaş,     yavaş    azalacak.     Bu   süre     içinde     Sirus     yıldızı      görünmez      olur.   Sirus     yıldızı       Yengeç     burcunun,      14’üncü    derecesinde     ve     16’ tıncı      dakikasındadır.

Sirus    yıldızı,     Jüpiter     ve     Mars    karakterindedir.      Bazı     kaynaklarda      Jüpiter      ve     Merkür     karakterinde     olduğundan     bahsedilir.      Gök       yüzününün    en      parlak      yıldızı      olan       Sirus        yıldızı,      hem     kuzey      yarım      kürede,     hem       güney       yarım       kürede      görünür.        Sirus     yıldızı     Şans,     şeref,    zenginlik,     maneviyat     ve      içsel     vizyon    yeteneğiyle      ilgilidir.    Etkilediği      insanlara      tutku,         gurur,      duygusallık ,   başarı      gücü    ve    ün      verir.      Sirus       yıldızının     etkisinde    olan        insanlar    genç     yaşlarında      zengin     olurlar.          Genç     yaşlarda     zengin    olamayanlar          daha      sonraki    yıllarda     zengin      olma      şansına       erişirler.    Bu     yıldızın     Astronomide    adı     Sirus    yıldızıdır.       Kuranı   Kerimde    adı,    Şira     yıldızı      olarak      geçer.    Köpek      yıldızı,     Kurt      yıldız,    çakal      yıldızı,              Akyıldız,     Nil    yıldızı,       Yemani     yıldızı      olarakda      bilinir.     Bu      yıldıza     tapan    kavimler       olduğu      gibi,   takvim     aracı      olarak      kullanan    kavimlerde    olmuştu.    Gök     yüzünün     en      parlak      yıldızı       olan     Sirus    yıldızına,      eski      uygarlıklar,      özellikle     eski      Mısırlılar      çok      önem       vermişlerdi      ve     bu     yıldızı      takvim     aracı       olarak      kullanmışlardı.      Eski      kavimler      bu     yıldızın,      kutsal      ve    esrarengiz       olduğunu      biliyorlardı.             İnaçlarına    göre,      Sirus     yıldızı       ruhsal     aleme    açılan       manevi     bir     sır    kapısıydı      ve     manevi     alemden     gelen         ruhani      varlıklara      işaret      ederdi.     Bu       varlıklar,       insan    ırkından     seçtikleri     yüce      ruhlu    insanlarla    ruhsal    iletişim      kuruyorlardı.      Kendi       bilgileriyle     seçtikleri       insanları      bilgilendiriyorlardı.      Jüpiter      ve    Sirus      yıldızı      her       12      senede    bir     kavuşurlar.    Jüpiter    ve     Sirus    yıldızı   etkisi      altında     doğanlar,    maddi     manevi     güç    sahibidirler.    Üstün,    bilinmeyen       görünmeyen      yetenekleri    doğuştan      gelen     ALLAH     vergisidir.     Bu       kişilerde    medyumluk     yeteneği     vardır.    Bu    yetenekleri      ile   üstün   nurani     varlıklardan,    bilgi       alırlar.    Bu     bilgileri       insanları     bilgilendirmek      için    kullanırlar.       Astroloji,     Astronomi,     psikoloji,       Mitoloji,      ve   Okult   konularında       derin       ilim     sahibidirler.     Bu     mesleklerin      hepsini        bir        arada      kullanacak        yeteneğe     sahipdirler.    Öğrenmek      istediklerini;           his      yoluyla,          rüya       aracılığıyla    ve      manevi      öğretmenler      tarafından       öğrenirler.    Manevi    ödüllere    önem     verirler.        Temmuzun    ilk     10       gününde     özellile       4.    5.    6.   7.   8. inci    gününde   doğanlarda,     bu     özellikler     daha     çok     görünür.     Temmuzun    6.  ve  7.   Sinde     doğanların    Güneşi,   Yengeç      burcunun       14.    Derecesinde      Sirusla     kavuşumdadır.     Böyle    zamanlarda    Sirus     Güneşin     ışınlarından    görünemez.Jüpiter      2.    Eylül    Greenwich      saatına    göre,         saaat   3:  46:  26.        Pazartesi     günü      Yengeç      burcunun    14 .düncü   Derecesinin       16.   Tıncı   dakikasında     iken,       Sirus      yıldızı      ile       kavuşacak.    Yengeç      burcu     su      gurubu    bir      burçtur.      Jüpiter     faydalı      bir     gezegen      olduğu    gibi    bazende    zarar    verebilir.      Jüpiter       herşeyi     büyütür    ve       yayar.    Bir      su     elementi   olan Yengeç      burcunda;     Jüpiter     ve      Sirus    kavuşumu,      sulardan      gelen      doğal      felaketlere    sebeb      olabilir.    İtibarın,     şanın,     şöhretin    gizemin      yıldızı     Sirus,     Talihin     adaletin     ve    inançların     gezegeni      Jüpiterle    kavuşması;   şöhrete,      üne,     başarıya       işaret     eder.    Bu      iki     güç     doğum    haritasında     etkili     ise;     Vizyon     yeteneği     verir.     Kişiyi;     Astroloji,     astronomi,   mitoloji,    okült    ve    psikoloji     konularında     derin    ilim     sahibi     yapar.     Jüpiter     hangi      burca   girmişse,     burcun   temsil    ettiği    konuları     Çoğaltır       bereketlendirir.     Jüpiter   yönettiği   Yay    burcunun    karşıt   burcu    olan   İkizler   burcunda,    güçsüz     olarak     düşünülür.        Bunun         sebebi,    Jüpiterin      İkizler     burcunda     kendini     ifade     edememesidir.    Yinede   ikizler    Jüpiter’ine    sahip    bir      çok    bilim    adamı,   patent    sahibi    ünlü   kişiler    ve   dünyaca    tanınmış   zenginler   vardır.       Jüpiter       Oğlak   burcunda     ise,    düşük    konumdadır.    Jüpiter     en    büyük   şans     ve     talih     yıldızıdır.    Umutların    tükendiği,    ümitlerin     kırıldığı    anda     gelen     son     bir    şanstır.     Jüpiter ;     uzun     yolları,   yabancıülkekeri,   yüksek     eğitimi,    seyahatleri,     hava    yollarını,   ülkeler   arası   ticareti,       turizimi,   taşımacılığı,     yayın     evlerini     temsil    eder.        Doğru    yargı     gücü,    adalet,     hukuk,   kanun,    yasalar,    onur,     şeref,     iyi    niyet,     felsefe,      maddi     manevi   zenginlikler     Jüpiter’le    ilgilidir.    Misafire    hürmet,   yoksulu     sevindirmek,    emaneti     korumak       Jüpiterin      asil     enerjileridir.        Jüpiter     en    yüksek      en      gerçek    ve     en    büyük    aşk     olan,    Tanrı     aşkı    ile    ilgilidir.      Filozofların,     bilginlerin,    gezginlerin,     Evliyaların,    temiz   ruhlu,     yüce      gönüllü   insanların    İlim    irfan        sahibi     olan     eli       kalem     tutan  kişilerin    yıldızıdır .    Adaklar,     rüyalar,    kalbe    doğan    ilahi      duygular     Cuma   günü,     sela    vakti,        bu     yıldızla     ilişkilidir.       Astrolojide    9.    Evi    yönetir.    9.    Ev   uzun    yolculukları,    yabancı   ülkeleri,   yabancı     kültürleri,   ünüversiteleri,    inançları,      araştırmaları   dini    hukuğu,   sezgileri     ve    eş   tarafından    akraba    olduğunuz    kişileri     temsil    eder.   Jüpiter     Zodyak    etrafındaki    döngüsünü   12.    Yılda   tamamlar.     Girdiği      her      burçta    1     sene   kalır.  Jüpiter     11     dereceye      geldiğinde    Dünyadan     görünür.         Haziranın    26.   Sında   Jüpiter    Yengeç     burcuna     giriş    yapıyor.    Doğum    haritanızda    Yengeç    burcu      , hangi     evinize    düşüyorsa,    Jüpiter     sizi   o evin    temsil     ettiği     konulardan    sevindirecektir.     Yengeç     burcu;  su    elementi      burçlarından     ilki   olan,        öncü    bir    burçtur.        Yöneticisi    Ay’dır.     Güneş    dünyanın   kalbi   ve    beyni   ise,   Ay’da    dünyanın   ruhu    ve    hafızasıdır.      Ay     gümüş    ise,     Güneş    altındır.     Güneş     gündüzün    ışığı    ise    Ay     gecenin    ışığıdır.     Ay,   Astrolojide    4.    Evi     yönetir.     4.   Ev     başlangıçlar    ve    sonuçlar    ile      ilgilidir.   Yaşadığınız    ev,    vatanınız,      aile    hayatınız,     anne    babanız,      kökleriniz,   geçmişiniz    bu    evle    ilişkilidir.    Bu     evin    sahibi    Yengeç    burcudur.     Nezaket,   hassasiyet,   duygusallık,    merhamet,      acımak,     sahiplemek    içgüdüsü,     Yengeç     burcu    ile      ilişkilidir.      Yengeç     burcu    bu      özelliklerini,      Balık    burcu     ile   paylaşır.   Yengeç    burcu,    besleyici   ve    koruyucudur.          Dişi      özellikler    taşır.         Yengeç    burcu   herkesin    haritasında    farklı    evlere   düşer.      Astrolojide   12   tane    ev    vardır    ve    bu    evler     hayatınızın    farklı    alanlarını    yönetirler.      Evler     olayların   meydana    geldiği    toprak    parçalarıdır.    Yaşanılan    alanı    temsil      ederler.           Burçlar      ise     konuları    temsil    eder.     Gezegenler    burçları    ve    evleri    yönetirler.

Sifa Avcin

Şifa    Avcın

Astroloji     Akademisi

Sosyal Medya Paylaşım Alanı