Astrolojide Yaşam Kaynağı Güneş

ASTRONOMİ’DE GÜNEŞ

astrology-sun

Güneş’in çapı Dünya’nın çapının 109 (1,5 milyon km), hacmi 1,3 milyon, ağırlığı ise 333,000 katı kadardır. Yoğunluğu, Dünya’nın yoğunluğunun ¼’ü kadardır.

Güneş’in kütlesi ortalama olarak 1 milyar 981 milyon ton; Dünya’dan uzaklığı ise, ortalama olarak 14, 500,000 kilometredir.

Güneş kendi ekseni etrafında saatte 70,000 km hızla döner.  Güneş, her gün 1 derece ilerler ve ayda bir burç değiştirir.

Güneş’in yüzey sıcaklığı 5500oC, çekirdeğinin sıcaklığı 15,6 milyon derecedir. Güneş’ten çıkan enerjinin 2 milyonda biri yeryüzüne ulaşır. Güneş ışığının Dünya’ya varma süresi 8 dakika 18 saniyedir.

Güneş yüzeyi devamlı kaynama durumundadır. Yüzeyinde devamlı yükselen gaz kütlelerinden başka, donuk bölgeler de bulunmaktadır. Bunlar, manyetik fırtınalara sebep olurlar. Dünya atmosferindeki manyetik alanlar, bu manyetik alanların gücünden etkilenir. Radyo dalgaları ve radarların çalışma sistemi etkilenir.

 

MİTOLOJİ’DE GÜNEŞ

                Eski kavimlere göre Güneş’in doğduğu yön çok önemliydi. İnançlarına göre Cennet ve Hayat Ağacı, Doğu bölgelerindeydi. Bu nedenle evlerini Güneş’in doğduğu yöne doğru inşa ediyorlardı. Kapı ve pencerelerini Doğu’ya göre açıyorlardı.

Güneş’in gün ortasında ışığını kaybedip kararması, inançlarına göre uğursuzluk sayılırdı. Güneş, doğumun ve hayatın sembolüydü.

Güneş’e tapan kavimlerden Eski Çinliler, Hintliler, Tibet halkı, Mayalar, Aztekler, Almanların atası olan Germenler bunlardan sadece birkaçıdır. Güneş’e tapan bu insanlar, Güneş’e insan kurban etmekten çekinmiyorlardı.

Geçmişteki medeniyetlerden biri olan Sümerlere göre UTU, Güneş Tanrısı idi. Güneş battığında yerin  altına inip ölülerin kaderini belirlediğine inanılırdı.

Eski Türk inancına göre Güneş, Gök Tanrısı idi. Görünen ve görünmeyen canlıların yaratıcısıydı.  Eski  türkler   Doğan çocuklarına Güneş anlamına gelen isimler koyuyorlardı.    Ay’ada  çok  önem  veriyorlardı   Yeni  doğan çocuklarına   Güneş  ve  Ay   anlamına  gelen   isimler  koyuyorlardı.   Ayhan,   Aydan, Bayhan,     Yıltan, Günhan, Gültan,  Gökçe,  Güner,   Taner,   Doğanay,   Dolunay ,   Tan    ve   Doğan  isimleri ,  günümüze  kadar  gelen  en  eski  Türk   isimleridir.

İlk Güneş takvimini Mısırlılar icat etti. Mayalar, Aztekler, İnkalar ve Romalılar, Güneş takvimini tanıyan eski uygarlıklardan sadece birkaçıdır. Bu uygarlıklar Güneş’ten o kadar çok etkileniyorlardı ki; Güneş lekelerine bakıp kehanetlerde bulunuyorlardı.

Mitoloji’de en ünlü Güneş Tanrısı, Apollon’du. Apollon Mitoloji’de; Güneş’in, ateşin, müziğin, şiirin ve sanatın Tanrısı’ydı. Mitoloji’de ilk müzik aletini kullanan Apollon idi. Apollon’un sahip olduğu bir müzik aleti olan altın bir liri, gümüş bir okla bir de yayı vardı. Manevi bir gücü olan altın lirin sesi çok uzaklara kadar yayılıyordu. Bu sesi duyanlar manevi vecih haline giriyorlardı. Gümüş yayıyla okunu en uzak mesafeye atabiliyordu.

Öngörülü ve sezgili olan Apollon, kahinlik yeteneğine sahip olup gerçekleşen kehanetlerde bulunuyordu. Gözleri karanlıkta gören Apollon, kimsenin görmediğini görme yeteneğine sahipti. Kimsenin bilmediğini bilen Apollon, istediği kişilere görünmez güç yeteneğini verebiliyordu. Yalan nedir bilmeyen saf bir çocuk ruhuna sahipti. Aynı zamanda iyileştirme gücü olan Apollon, tıbbı insanlara öğreten kişidir.

Güneş’i güçlü olanların, burcu Aslan olanların lider olmaları, sanat yeteneklerinin ve altıncı hislerinin güçlü olması bir tesadüf değildir.

 

GÜNEŞ’İN GENEL ÖZELLİKLERİ

 Astroloji’de Güneş, Aslan burcunun yöneticisidir. Koç burcunun ikinci dekanında, Yay burcunun ise üçüncü dekanında güçlüdür.

Hayat veren Güneş; cesaret, onur, yaratıcılık, sanat gücü ve başarı enerjilerine sahiptir. Sarayların, gösterişli salonların, kuyumculuğun, tiyatronun, sinema salonlarının olduğu her yerde Güneş enerjisi vardır.

Planlama ve organizasyon, başarılı yönetim kabiliyeti, cesaret, yaratıcılık ve sanat gücü Güneş’in sahip olduğu yeteneklerdir. Güneş, içten gelen, pırıltılı, ruhsal bir asalete ve bitmek bilmeyen bir yaşam enerjisine sahiptir. Bu enerjisiyle evrene hayat; hayata da can verir.

Güneş’in güçlü etkisini alanlar, gençlik enerjileri ve yüksek göz kamaştırıcı şahsiyetleriyle kendilerini belli ederler. Ayrıca bu kişiler, cazibeli ve pırıltılı görünüşleriyle de kendilerini hemen fark ettirirler.  Ruh ve hayat veren Güneş’in etkilediği kişiler soylu ve asil görünürler. Fark edilmek ve ilgi çekmek, bu kişileri mutlu eder. Dürüst ve koruyucu olup çaresizlerin çaresidirler. Cömertlikleri ile yoksulları sevindirirler.

Aslan burcunun yöneticisi olan Güneş;  Astroloji’de kalbi, gözleri, sırtı ve bel kemiğini temsil eder. Ayrıca, genç erkek güzelliğinin en güçlü simgesidir.

 

GÜNEŞ’İN VERDİĞİ YAŞAM ENERJİSİ

Güneş, geleceğe yönelik hedefleri ve istekleri, yaratma gücünü ve şöhreti temsil eder. Hayatın temsilcisi olan Güneş, geleceğe yönelik planlananı gerçekleştirir. İçten gelen liderlik yeteneğini ve yöneticilik gücünü artırır. Güneş, başta olup yönetmeyi sever. Kahramanlığı ve cesaretiyle övünür; yöneticilik yeteneği, koruyuculuğu ve yenilmezliğiyle de gurur duyar.

Hayat veren Güneş, Evren’e; yaratıcılığı ve güzel sanatlara olan yeteneğiyle ne kadar farklı olduğunu gösterir. Güneş; güzel sanatlara olan yeteneği, güçlü planlama ve üstün özellikleriyle tanınma arzusu içindedir. Üstün irade gücü ve yaratıcılık enerjisiyle de bu arzusunu gerçekleştirir.

Rakip tanımayan Güneş; en üstün, en yetenekli ve en güçlü olduğunu Evren’e bir kez daha ispat eder. İrade, onur, gurur, cömertlik, asalet ve koruma içgüdüsü; Güneş’in sahip olduğu asil enerjilerdir. Bu güçlü enerjileri, yönettiği Aslan burcunda daha güçlü hissettirir.

Gösteriş, kibir, bencillik, otorite, sertlik, zorbalık, zayıflık, abartı, yakıcı ve yıkıcı duygular; Güneş’in sahip olduğu olumsuz enerjilerdir. Güneş, dokunduğu her gezegene enerjilerinden birini hediye eder.

 

GÜNEŞ’İN AY’A VERDİĞİ GÜÇ ENERJİSİ

Yengeç burcunun yöneticisi olan Ay; Boğa burcunun üçüncü ve on dokuzuncu derecesinde, Balık burcunun ise ikinci dekanında güçlüdür.

Güneş, Evren’e ruh ve hayat verendir. Ay ise doğaya hükmeder. Her hareketiyle doğayı değiştiren bir güçtür. Değişken bir enerjiye sahip olan Ay, kolay etki altında kalır. Güneş, Ay’ın bu pasifliğini, güvensizliğini ve ihtiyaçlarını bilir. Onun güçlü olmasını istediği için ona kendi güç enerjilerinden vermek ister. Ay’ın duygulu, şefkatli ve sevdiklerine düşkün olduğunu bilir. Ay, güvenden mahrum, utangaç, duygusal ve çekingendir. Atılım yapamaz, kendini kanıtlayamaz, korunmasız ve çaresizdir.

Zayıflıkları ve güçsüzlükleri sevmeyen, hayat veren Güneş; kendi enerjilerinden olan hayat, cesaret, güven ve irade enerjilerini Ay’a verir. Güneş’ten aldığı güçlü enerjilerle güçlenen Ay; özgüvenine kavuşur, cesaretli olur, sevdiklerine sahip çıkar ve onları korur.

 

GÜNEŞ’İN MERKÜR’E VERDİĞİ İRADE ENERJİSİ

-MERKÜR-

İkizler ve Başak burçlarının yönetici gezegeni olan Merkür; Terazi burcunun üçüncü, Kova burcunun ikinci, Oğlak burcunun üçüncü, Boğa burcunun ise ikinci dekanında güçlüdür.

Birçok yeteneğe sahip olan Merkür; akıllı, mantıklı ve beceriklidir. Hünerli ve becerikli olduğu için her işi kolaylıkla yapar. Yaptıklarının beğenilmesinden de sevinç duyar.

Merkür, bilgilenmek ve bilgilendirmekten mutlu olur. Akıllı, zeki, eli çabuk ve becerikli olan Merkür; erken öğrenir, erken bıkar. Bir hevesle başladığı işi, aceleciği ve sabırsızlığından dolayı yarım bırakır. Merkür, sabırsızdır; olumsuzluklar karşısında sabır göstermez. Huzursuz ortamlarda tedirgin olur.

Merkür, zaman zaman dalgın olup tutarsız hareketlerde bulunabilir. Güneş, Merkür’ün olumsuzluklarını; unutkanlığını, dalgınlığını, hırçınlığını ve sinirini bilir. Merkür’ü yönetimine alıp ona sahip çıkar. Ona, planlı olup iradeli davranmasını öğretir. Bitmek bilmeyen yaşam enerjileriyle Merkür’ü güçlendirir. Merkür, Güneş’ten aldığı bu güç enerjisiyle sabırlı ve iradeli davranmayı öğrenir. Merkür, Güneş’in yanından ayrılmaz. Güneş’in her zaman yanında olup onun yardımcısı ve elçisi olur.

 

GÜNEŞ’İN VENÜS’E VERDİĞİ IŞIK ENERJİSİ

-VENÜS-

Boğa ve Terazi burçlarının yönetici gezegeni olan Venüs; Balık burcunda, İkizler burcunun ikinci, Kova burcunun üçüncü, Başak burcunun üçüncü ve Oğlak burcunun ikinci dekanında güçlüdür.

Venüs; güzel, şirin ve çekici olduğu kadar nazik, bilgili ve sevgi doludur. Çirkinliği, dağınıklığı, kavgayı ve gürültüyü sevmeyen Venüs, barıştan, sevgiden ve uzlaşmadan yanadır. Yumuşak, zarif ve dengelidir. Diplomatik davranışları ve ahenkli konuşmasıyla uzlaştıran, dengeleyen ve yatıştıran bir güce sahiptir.

Venüs, güzeldir. Aşkın, güzelliğin ve güzel sanatların sahibidir. Romantik ilişkilerin en güçlü duygusudur. Venüs; aşk, sevgi ve sevilmek ister. Sevilmekten, beğenilmekten ve takdir edilmekten mutluluk duyar. Güzelliğinin, cazibesinin ve çekiciliğinin farkındadır. Güneş’in verdiği pırıltılı hayat ışığıyla, Venüs’ün manevi güzellikleri ortaya çıkar. Cazibesi artıp güzelliği dillere destan olur.

 

GÜNEŞ’İN MARS’A VERDİĞİ ONUR ENERJİSİ

-MARS-

Koç burcunun yönetici gezegeni olan Mars; Akrep burcunun ikinci, Aslan burcunun üçüncü, Yay burcunun ikinci ve Yengeç burcunun ikinci dekanında güçlüdür.

Mars; hırslı, kararlı ve iradelidir. Aceleci olduğu için aklına koyduğunu hemen yapmak ister. Ruhunda başa geçmek, yönetmek isteği vardır. Bu arzusuna kavuşmak için de kendini riske atıp savaşmaktan çekinmez. Maddi ve manevi isteklerine kavuşmak zor da olsa, mücadele ederek amacına ulaşır. Gücünün farkında olan Mars; yoluna çıkan engellere acımasız davranıp, zalim ve vahşi olabilir. Onun için önemli olan kazanmaktır.

Rakip tanımayan, korkusuz Mars; kahraman ve güçlü bir cengâverdir. Mars’ın korkusuzluğu, cesareti, mertliği ve savaşçılığından etkilenen Güneş; Mars’a onur enerjisini vererek onu şereflendirir. Mars ise, Güneş’ten aldığı onurun şerefiyle en yüksek mevkiye yükselir. Bu iki enerjinin birleşimi; mücadelenin sonucunda galibiyeti, zaferin gururunu ve şerefin önemini meydana getirir.

GÜNEŞ’İN JÜPİTER’E VERDİĞİ ŞİFA GÜCÜ

-JÜPİTER-

Yay burcunun yönetici gezegeni olan Jüpiter; Balık burcunda, Koç burcunun üçüncü, Aslan burcunun ise ikinci dekanında güçlüdür.

Jüpiter; öğrenmek ve öğretmek yetenekleri ile doludur. Öğrenmek ve öğretmek, en büyük amaçlarındandır. Bilgilenmek için araştırır; araştırdıkça öğrenir; öğrendikçe de öğretir. Bilgiyi genişleten, büyüten Jüpiter; Güneş’ten aldığı güç enerjisiyle bilgilerini Evren’e yayar.

Jüpiter’in ruhunda neşe, iyimserlik, cömertlik ve maddi manevi inanç enerjileri vardır. Tüm bunlara Güneş’ten aldığı hayat enerjileri can verir. Jüpiter’in ruhundan gelip Güneş’ten de hayat bulan güçlü enerjiler; geleceğe yönelik öngörü yeteneği, inançsızlığa karşı inanç, çaresizliğe çare, hastalığa ise şifa olurlar.

Jüpiter’de büyüyen, büyüdükçe de genişleyen manevi aşk vardır. Bu aşkı çevresine ve uzaklara yaymak ister. İnançlarını yayması için hayat veren Güneş; Jüpiter’in yollarını aydınlatır. Jüpiter’e cesaret enerjisini vererek güvenle yoluna devam etmesini sağlar. Emin olarak yolunda ilerledikçe Jüpiter’in manevi değerleri de artar. İşte bu büyüyen manevi değerler, Evren’e talih olarak yayılır. Evren’e talih olarak yayılan bu kutsi enerjiler; bilgelik, şans, iman, inanç, güven ve emanete sahip çıkma sıfatlarıyla isimlenir.

Gerçekçi, yaratıcı ve gururlu olan Güneş ile bilgelik ve şans enerjilerine sahip olan Jüpiter’in enerjilerinin birleşimi; doğru yapılan planları ve gerçekleşen istekleri meydana getirir. Aynı zamanda büyüyen, kutsal aşkı meydana getirir.

 

GÜNEŞ’İN SATÜRN’E VERDİĞİ HAYAT ENERJİSİ

-SATÜRN-

Oğlak burcunun yöneticisi olan Satürn; Kova burcunun ikinci yöneticisi olup Boğa burcunun üçüncü, Başak burcunun ikinci, Terazi burcunun ikinci, İkizler burcunun ise üçüncü dekanında güçlüdür.

Satürn; soğuk, mesafeli ve kasvetlidir. Sabır, güven, irade ve bilgi Satürn’ün olumlu enerjilerinden olup; soğukluk, bencillik, engeller, korku ve kısıtlama ise; olumsuz enerjilerinden sadece birkaçıdır. Bu olumsuz enerjilerinin hepsinin bir nedeni vardır. Soğukluğu ve mesafeli olması, kimseye güven duymamasından ileri gelir. Bencilliği, çaresizlik içinde zorluklarla mücadele ederken desteksiz kalmasından ileri gelir. Kasvetli ve melankoli olması ise; yalnızlıkların, mutsuzlukların, engellerin, üzüntülerin ve çaresizliklerin getirdiği olumsuz enerjiler olmasından kaynaklanır.

Satürn, Güneş’in verdiği güçlü hayat enerjileri ile hayat bulur. Hırslanır, güçlenir ve geleceği için kalıcı planlar yapar. Güneş, Satürn’ün karanlıklara sakladığı korkularını bildiği için ona, korkuları ile savaşacak güç enerjisini verir. Satürn ise, Güneş’ten aldığı güç enerjisi ile güçlenip korkularından kurtulmayı başarır. Ciddi, disiplinli ve olgun olan Satürn; Güneş’ten aldığı bu güçlü enerjilerle başarı kazanıp en yüksek mevkiye ulaşır.

Bu iki enerjinin birleşmesi; zorluklardan gelen başarıyla tanınmayı ve boşa harcanan zamanın kıymeti bilmeyi meydana getirir. Güvenle birleşen saygı, soylu duygular, başarma hırsı ve gücü; bu iki enerjinin Evren’e sunduğu en güzel, soylu enerjilerdir.

 

GÜNEŞ’İN URANÜS’E VERDİĞİ ÖZGÜRLÜK ENERJİSİ

-URANÜS-

Kova burcunun yönetici gezegeni olan Uranüs; İkizler burcunun üçüncü, Terazi burcunun ikinci dekanında güçlüdür.

Uranüs; özgürlük, orjinallik, zeka ve deha enerjilerine sahiptir. Elektrik etkili, başına buyruk ve çılgın olan Uranüs, ani sürprizler yaparak etrafındakileri şaşırtır. Yaptığı bu sürprizler, değişiklikler ve yenilikler; akla hayale gelmeyen olaylardır. Uranüs, keşif ve önsezi yeteneklerine sahiptir. Dehasını, zekasını ve öngörü yeteneğini kullanarak bilinmeyeni ve alışılmış olmayanı ortaya çıkarır. İşte bu ortaya çıkan da yeni bir buluş olur.

Anarşist, korkusuz ve özgür enerjilerle dolu ruhu; otoriteyi, haksızlığı ve bozulmuş düzeni  kabul etmeyip isyan çıkarır. Kötü düzeni bozup yerine yenisini getirir. Uranüs kendini Evren’e; yenilikleri, çılgınlığı ve dahiliğiyle tanıtır. Şok etkili olan Uranüs; ani başlangıçları ve bitişleri temsil eder.

Farklı enerjilere sahip olan Uranüs; Güneş’in geleceğe ışık olan hedeflerine çabuk uyar. Bu iki güç bir arada; farkındalığın gücünü oluşturur. Yeni ve orijinal enerjilerle geleceğe ışık olurlar.  bu iki enerjinin birleşmesi; özgür yaşam gücünü, güçlü fırsat enerjilerini ve sahip olunan deha enerjilerini Evren’e yayar.

 

GÜNEŞ’İN NEPTÜN’E VERDİĞİ İRADE ENERJİSİ

-NEPTÜN-

Neptün; Balık burcunun yönetici gezegeni olup, Yay burcunda, Yengeç burcunun üçüncü, Akrep burcunun ise ikinci dekanında güçlüdür.

Neptün enerjisi; hisli ve müşfiktir. Maddi ve manevi acılara karşı direnecek gücü olmayan Neptün, gerçeklerden kaçıp kendi yarattığı iç dünyasında yaşamaya başlar. Hayallerden, acılardan ve romantizmden oluşan kendi iç dünyasında yaşamaya devam ederken; bir ümitle kendisini kurtaracak olan bir kurtarıcının yolunu gözler. Fakat o kurtarıcı gelmeyebilir.

Güneş, Neptün’ün zayıf olup da irade gücüne ihtiyacı olduğunu bilir. Bunun için Güneş, gücünü göstererek Neptün’e sahip çıkar ve onu irade ve güç enerjileri ile destekler. Tüm bu enerjileri alan Neptün, cesaretlenip hayal dünyasından kurtulur. Şefkatli, duyarlı ve romantik olan Neptün; güçlü olup kendini korumayı, maddi manevi acılara karşı savaşmayı öğrenir.

Renklere, zevklere ve artistik sanatlara düşkün olan Neptün’ün; şiir, şarkı ve dans doğal yetenekleridir. Bu yeteneklerden ilham alarak en güzel şiiri, şarkıyı ve resmi; Güneş’ten de aldığı hayat enerjileri ile yaratır. Güneş; Neptün’ün yeteneklerinden gelen sanatı bütün Evren’e tanıtır.

Güneş ile Neptün’ün birleşimi; gerçekleşen hayalleri, koruyucu merhameti ve yaratıcı hayal gücünü meydana getirir.

 

GÜNEŞ’İN PLÜTON’A VERDİĞİ IŞIK GÜCÜ ENERJİSİ

-PLÜTON-

Plüton; Akrep burcunun yönetici gezegenidir.  Koç burcunun birinci, Yengeç burcunun ikinci, Balık burcunun ise üçüncü dekanında güçlüdür.

Plüton; bilgelik, güç, cesaret, irade, keşif ve önsezi enerjileri ile doludur. Evren’in en büyük gizemi, sırların sırrı ve yalanların gerçeğidir. Bilinmeyen dünyaya açılan manevi bir kapıdır.

Kin, nefret, inat, hissizlik, şüphe ve intikam, Plüton’un sahip olduğu olumsuz enerjilerdir. Yaratıcı ve yok edici güçlere sahip olan Plüton, yeni bir yapı oluşturmak için eskiyi yıkmaktan çekinmez.

Hayat veren Güneş, Plüton’a ışık enerjisini göndererek onun yer altındaki karanlık dünyasını aydınlatır. Korkusuz ve kaprissiz olan Plüton da Güneş’ten aldığı ışıkla aydınlanır.

Plüton ile Güneş birbirine zıt iki enerjidir. Plüton, yer altı zenginliklerinin ve cansızların kralı iken; Güneş, yeryüzünün ve canlıların kralıdır. Güneş, yaşam enerjilerine sahipken; Plüton, yok edici enerjilere sahiptir. Plüton karanlık, Güneş ışıktır. Güneş yaşam, Plüton ölümdür. Güneş başlangıç, Plüton bitiştir. Güneş, Plüton’un örtüp sakladığı sırları, güçlü ışık enerjisiyle aydınlığa çıkarır.

Bu iki gücün güçlü etkisi, gerçek güç enerjilerini Evren’e yayar. Gücün önemi, Evren’e hakim olur.

 

GÜNEŞ

Güneş; yaşamı, yaratıcılığı ve gücü temsil eder.

Sanat, müzik, atletizm, sahne sanatları ve opera Güneş’in yönetimindedir.

Krallar, kraliçeler, kahramanlar, liderler, sanatçılar, kuyumcular, yöneticiler ve ünlüler Güneş’in güçlü etkisini alan kişilerdir.

İktidar hırsı, başa geçme arzusu, yöneticilik isteği ve güç tutkusu Güneş’in etkilediği kişilerde mevcuttur. Bu kişiler, kendilerini göstermek ve beğendirmek isterler. İlgiden ve en önde olmaktan mutlu olur; yaptıkları işlerle tanınmak isterler.

Sanatın, ışıltının, şatafatın ve gösterişin olduğu her yer Güneş’in etkisi altındadır. Güneş soylu ve asildir. Gurur, onur, şeref, güç, cömertlik ve mertlik Güneş’in sahip olduğu soylu enerjilerdir. Güven, yaratıcılık ve tükenmez güç, Güneş enerjisinin en belirgin özellikleridir.

Güneş, doğal afetlerle de ilgilidir. Bir doğal afetin gerçekleşmesi için Güneş’in tetikleme yapması gerekir.

13 Ekim 2004 tarihinde çok önemli bir Güneş Tutulması oldu. Ardından 26 Aralık 2004 Pazar günü Sumatra Depremi meydana geldi. Sumatra Depremi meydana gelirken şu astrolojik olaylar gerçekleşmekteydi:

Güneş, toprak grubu bir burç olan Oğlak burcunda. Ay, su grubu bir burç olan kendi burcu Yengeç burcunda, dolunay konumunda. Yıkımları, beklenmeyen olayları temsil eden Uranüs, huzursuz olduğu Balık burcunda, 3oC ilerlemekte. Transit ilerleyen Uranüs, Mars ve Jüpiter’e sert bakış açısı oluşturmakta. Toprak kaymalarını, yer sarsıntılarını temsil eden Satürn, rahat etmediği bir su grubu olan Yengeç’te. Toplu ölümleri, yıkımları temsil eden Plüton; genişlemeyi, büyümeyi temsil eden Yay burcunda, 22oC ilerlemekte.

Ani gelen, yıkıcı olayları temsil eden Uranüs’ün su grubu bir burçta olması, Satürn’ün toplumları temsil eden su grubu bir burç olan Yengeç’te olması ve denizleri temsil eden Neptün’ün yükselen burca (ASC) yakın olması; depremin denizden geldiğinin bir göstergesidir. Bu depremde 300.000 kişi hayatını kaybetmişti.

Güneş tutulmaları; doğal afetlere neden olduğu gibi savaşlara, beklenmeyen felaketlere, kuraklığa, yangınlara ve liderlerin ölümüne de neden olur. Güneş tutulmasını önceden hisseden hayvanlar, stresli ve huzursuz olurlar.

Ateş grubu burçlarında gerçekleşen Güneş tutulması; savaşlara, yangınlara, kazalara ve sıcaktan gelen hastalıklara neden olur.

Tutulma, Aslan burcunda gerçekleşmişse; liderlerin kaybına ve isyanlara neden olur.

Tutulma, Yay burcunda gerçekleşmişse; tanınmış alimlerin ölümüne, kutsal yerlerin zarar görmesine, büyük baş hayvanların hastalanmasına ve hayvanlardan gelen hastalıklara sebep olur.

Toprak grubu burçlarında gerçekleşen tutulmalar; kıtlığa, toprak kaymalarına, kuraklığa ve maddi değerlerin kaybına neden olur.

Tutulma, Başak burcunda gerçekleşmişse; tahıl ürünlerinin azalmasına, küçükbaş hayvanlarının hastalanmasına ve işçilerin isyanına neden olur.

Hava grubu burçlarından olan İkizler burcunda gerçekleşen tutulma; can kaybıyla sonuçlanan kan davalarına ve töre katliamlarına neden olur. Tutulma, aynı grupta buluna Kova burcunda gerçekleşmişse; kan hastalıklarına, gençlerin olay çıkarmasına ve dostlardan gelen kötülüğe neden olur. Hava grubu burçlarında gerçekleşen tutulmalar; büyük kaçakçılığa, düşmanın güçlenmesine, din adamlarına yapılan haksızlıklara ve iftiralara neden olur.

Tutulma, su grubu burçlarında gerçekleşmişse; kadınların haksızlığa uğramasına, gemilerin batmasına, balıkların zarar görmesine ve denizlerin kirlenmesine neden olur.

Tutulma, Akrep burcunda gerçekleşmişse; isyana, ihanete, cinsel yolla gelen bulaşıcı hastalıklara ve önemli bir kadına suikast düzenlenmesine neden olur.

 

GÜNEŞ VE PSİKOLOJİK ENERJİSİ

Güneş’in güçlü enerjisini alan kişiler; güvenli, cesaretli, gururlu, onurlu ve dürüst olurlar. Bu kişiler; başta olup yönetmeyi, dinleyiciden çok dinlenen olmayı, seyirci değil seyredilen olmayı, emir almayı değil emir vermeyi ve her zaman ileriyi görüp takdir edilmeyi severler.

Gösterişe önem verdikleri için, gösterişli olan her şeye ilgi duyarlar. Gösterişli arabaları, şık kıyafetleri, değişik ve ilgi çeken saç modellerini severler. Yüksek zevk sahibi, asil ve tutkuludurlar. Yaşantıları, giyimleri ve başkalarından farklı olmalarıyla hemen fark edilirler.

Güçleri varsa; hayatlarını istedikleri gibi yaşarlar. Güçleri yoksa; bunu belli etmez ve güçleri varmış gibi yaşamaya devam ederler. Bu kişiler, başarılı olmayı ve başarılarıyla tanınmayı isterler. Bir işe, başarmak niyetiyle başlarlar. Başladıkları işleri de yarım bırakmazlar. Planlamak ve organize etmek, akıllarının ve zekalarının gücüdür. Bir işin başında durmak ve toplumu yönetmek, bu kişiler için hiç de zor değildir.

Hayat veren Güneş, dokunduğu her burca güçlü enerjilerinden birini hediye eder.

 

GÜNEŞ’İN BURÇLARA VERDİĞİ GÜÇ ENERJİSİ

Koç burcu savaşçı, mert ve dürüsttür. Kahramanlık ve zafer peşindedir. Savaşarak kazanmak, kazandıklarıyla da gurur duymak ister. İşte Güneş; Koç burcuna, savaşarak kazanmanın gururunu verir.

Boğa burcu maddiyata, aşka ve sanata önem verir. Sosyal ortamlarda, maddi manevi varlıklarıyla kendini göstermek ister. Güneş’in verdiği ışık enerjileri ile bu maddi manevi değerlerini, pırıltılı ışıklar içinde gözler önüne serer.

İkizler burcu bilgili, becerikli ve zekidir; fakat karar verme yeteneği yoktur. Bu yüzden, sahip olduğu bu manevi değerlere, bilgi ve becerilerine sahip çıkamaz. Güneş, İkizler’e karar verme yeteneğini güçlendirmesi için irade gücü enerjisi verir. Güneş’ten aldığı bu enerjilerle İkizler, manevi değerlerine sahip çıkar.

Yengeç burcu hisli, şefkatli ve koruyucudur. Sevdiklerini, şefkat duygusu ile koruyarak onlara sahip çıkar. Olumsuzluklardan erken etkilenip güvenini kaybeder. Güvenini kaybeden Yengeç, kendini ve sevdiklerini koruyamaz olur. Güneş’ten aldığı güç enerjisiyle güvenliğine sahip çıkar, kendini ve sevdiklerini koruyacak güce sahip olur.

Aslan burcu, bitmek bilmeyen hayat enerjisine sahiptir. Güçlü, kuvvetli ve korkusuzdur. Yöneticilik enerjisine sahip olup sanat yeteneği gelişmiştir. Maddi ve manevi yaratıcılık enerjisi güçlüdür. Güneş, yöneticisi olduğu Aslan burcuna tüm gücünü verir. Onun yaratıcılığına hayat, cesaretine güç, sanatına ise sahne olur.

Başak burcu, hijyene önem verdiği için titizdir. Kusurları gördüğü için eleştiricidir. Pratiklik, hamaratlık ve çalışkanlık en güçlü enerjileridir. Verimli ve bereketlidir. Prensip sahibi olan Başak, sorumluluklarını bilir. Mükemmellik uğruna en zor işleri başarır. Doğru olmanın mükafatını ona, Güneş verecektir. Güneş, Başak burcunun bereketine hayat, verimine can olur.

Terazi burcu uysal, sevimli ve barışçıldır. Sanat yeteneği gelişmiştir. Romantik hisleriyle sanatını geliştirip en güzel eserleri Evren’e sunar. Güneş, Terazi burcunun güçlü özelliklerini ışığıyla aydınlatır. Güneş, Terazi burcunun güçlü özelliklerine hayat olur.

Akrep burcu güçlü, gururlu ve gizemlidir. İntikam, nefret, kıskançlık ve olumsuz duygu enerjileridir. Bilinmeyene ilgi duyar. Esrarengiz olaylar, Akrep ruhunun gıdasıdır. Karanlıkları araştırıp bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarmak ister. İşte Güneş’in verdiği ışık enerjisiyle karanlıklar aydınlanır, bilinmeyen sırlar ortaya çıkar.

Yay burcu gezgin, filozof ve öğreticidir. Öğrenmeyi ve öğretmeyi sever. Büyük hedefleri vardır. Bu hedeflerinden biri; sırları keşfederek öğrenmektir. İşte Güneş’in verdiği güç enerjisiyle bilinmeyen bilgilerin sırlarını öğrenir.

Oğlak burcu, çaresizliklerden ve zorluklardan geldiğini bilir. Güneş’in verdiği güç ve irade enerjisiyle güçlenir.  Zorluklardan gelen başarının getirdiği bir saygınlığı vardır. Üstün irade gücü, Oğlak burcunun sahip olduğu güçlü enerjilerden biridir. Güçlü yönetim kabiliyeti ve disiplinin getirdiği başarı; Oğlak burcunun hak ettiği manevi ödüllerdir.

Kova burcu orijinal, yenilikçi ve gerçekçidir. Akıl, zeka ve bilinç enerjilerine sahiptir. Özgürlük için her tehlikeye, bilinçli veya bilinçsiz olarak korkusuzca atılır. Güneş’ten aldığı cesaret enerjisiyle gücünü artırıp haksızlığa karşı cesurca başkaldırır.

Balık burcu şefkatli, merhametli, iyi niyetli ve duygusaldır. Mistik özellikleri güçlüdür. Değişken bir karaktere sahip olup kararsızlık gösterir. Zayıflık, hayalcilik, hassasiyet ve kendini küçük düşürmek Balık burcunun olumsuz enerjileridir. Bile bile yalanlara kanmak, gerçeklerden kaçıp hayal dünyasında yaşamak; Balık burcunun doğasında vardır. Güneş, Balık burcuna güven ve güç enerjilerini vererek onu güçlendirir.

 

GÜNEŞ’İN OLUMSUZ PSİKOLOJİK ENERJİLERİ

Güneş’in olumsuz enerjilerini alan kişiler çocuksu, şımarık ve güvensizdirler. Bu kişiler, kendilerini görüp kendilerini beğenirler. Hep kendilerini düşünürler.

Gösteriş uğruna yapmayacakları şey yoktur. Abartıyı ve lüksü severler. Kendi kendilerine duydukları güven, kibirlenip küstahça davranmalarına sebep olur. Beğendikleri maddi veya manevi her şeye sahip olmak isterler.

Olumsuz huylarıyla insanların nefretini kazanırlar. Her konuda kendilerini haklı görürler. Dürüst imajı yaratıp insanların ilgisini çekmek isterler. İlgi çekmek uğruna akılsızca davranmaları yüzünden, kendi kendilerini küçük düşürürler. Tüm bu olumsuz huyları, insanların onlardan uzaklaşmasına sebep olur.

 

GÜNEŞ’İN TEMSİL ETTİĞİ ASLAN BURCU DEKANLARINDA DOĞAN ÜNLÜLER

 

Aslan Burcunun İlk Dekanında Doğan Ünlüler

IV. Murat (26. 07. 1612): Bağdat fatihi unvanını alan Osmanlı padişahı.

Jacqueline Kennedy Onassis (28. 07. 1929)

 

Aslan Burcunun İkinci Dekanında Doğan Ünlüler

Barack Obama (04. 08.1961): Amerika Devlet Başkanı

Mata Hari (07. 08 1876)

 

Aslan Burcunun Üçüncü Dekanında Doğan Ünlüler

Prenses Anne (15. 08. 1950)

Bill Clinton (19. 08. 1946)

 

GÜNEŞ’İN TEMSİL ETTİĞİ ASLAN BURCU HASTALIKLARI

Güneş’in yönettiği Aslan burcu insanları sağlam, sağlıklı ve güçlü olurlar. Bu kişiler, başka yıldızlardan sert etki almışlarsa; kalp, sırt, omurga, bel kemiği, diz ve göz rahatsızlıkları yaşayabilirler.

 

Kalp Hastalıkları İçin

Daha çok, Aslan burcunun ikinci dekanında doğanlarda görülen kalp yağlanmasını önleyen bitkiler: Maydanoz, ıhlamur, oğul otu ve civan perçemi. Bu bitkiler, çay ve gıda olarak tüketilmelidir.

 

Kalp Krizi

Kalp krizi, kan damarlarının tıkanmasından meydana gelir. Belirtileri; huzursuzluk, baş dönmesi, korku duyma, sinirlilik, sıcaklık hissi ve baş ağrısıdır.

Aslan burcunun üçüncü dekanında doğanlarda daha çok görülür. Kalp krizine neden olan rahatsızlıkları önlemek için;

1) Civan perçemi, adaçayı, lavanta ve biberiye tüketilir.

2) Armut kaynatılıp suyu çay olarak tüketilir.

3) 1 fincan suda, 4 kaşık ince kıyılmış maydanoz kaynatılır. 2 çorba kaşığı şarap karıştırılarak içilir.

 

Göz Hastalıkları İçin

Gece gözlerin normalden az görmesi, temmuz ayının son günlerinde doğanlarda daha çok görülür. Bunun için A vitaminli gıdalar tüketilir. Rezene kaynatılıp ılık olarak gözlere pansuman yapılır. Bolca böğürtlen yenir.

 

Göz Ağrısı İçin

1 kaşık, toz haline getirilmiş papatya ile ½ çorba kaşığı öğütülmüş kuru bakla, 1 fincan suda kaynatılarak gözlere pansuman yapılır.

 

Kirpik Diplerindeki Apseler

Aslan burcunun ikinci ve üçüncü dekanında doğanlarda daha çok görülür. Bunun için, 1 diş sarımsak sıkılır. Elde edilen sarımsak suyu, apsenin üzerine damlatılır.

 

Göz Kaşıntısı İçin

1 çorba kaşığı öğütülmüş papatya, 1 fincan süt içinde kaynatılır. Ilık olarak gözlere kompres yapılır.

 

Bel Ağrısı İçin

Aslan burcunun ilk dekanında doğanlarda daha sık görülür. Bunun için gece yatmadan önce, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, ½ çay kaşığı zambak yağı ve 1 çay kaşığı pelesenk yağı ile ağrılı yerlere ılık olarak masaj yapılır.

 

Sırt Ağrısı İçin

4 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı portakal yağı, 1 çay kaşığı pelesenk yağı, ½ fincan ördek veya kaz yağına karıştırılır. Sıcak olarak ağrılı yerlere masaj yapılır.

 

Diz Ağrısı İçin

2 çorba kaşığı susam yağı, 1 çay kaşığı kekik yağı ve 1 çorba kaşığı defne yağı karıştırılarak ağrılı bölgeye masaj yapılır.

 

Omurgalar İçin

Kaynatılıp süzülmüş ½ fincan tavuk yağına, 1 çorba kaşığı ceviz yağı, ½ çorba kaşığı hardal yağı, 1 çorba kaşığı badem yağı, ½ çay kaşığı karanfil yağı, ½ çay kaşığı çam terependi yağı karıştırılır. Gece yatmadan önce ılık bir şekilde masaj yapılarak sürülür.

 

Aslan burçlarında yaşlılık çizgileri, göz ve dudak kenarlarında başlar.

Göz kenarlarındaki çizgiler için, gece yatmadan önce fındık yağı ile masaj yapılır.

Dudak kenarlarındaki çizgiler için; soyadan yapılmış 2 çorba kaşığı kaymak, 1 çay kaşığı kayısı yağı ve ½ çay kaşığı portakal yağı. Bütün malzemeler karıştırılarak gece yatmadan önce dudak etrafındaki çizgilere sürülür.

Sifa Avcin

 

 

 

Astrolog Şifa AVCIN

Sosyal Medya Paylaşım Alanı