Astroloji ve Fizyonomi. Yıldızların, burçların ve gezegenlerin vücut üstüne çizdiği bir gök yüzü haritası

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Astrology and Physiognomy: Moles which are influenced by star signs (Paperback)

zoom

Astrology and Physiognomy: Moles which are influenced by star signs (Paperback)

Sifa Avcin (author)

YILDIZLARI ELİNDE TUTAN KADIN Şifa Avcın

Antik  çağ  filozoflarından olan  ve  M.Ö(Milatdan  Önce) 385  yılları  arasında  yaşamış  olan  Yunanlı  filozof  Aristoteles  ( Aristo ) bu  ilimle ilgilenmişti. Antik  çağ  felsefesinin beyni  olan,  Aristoteles Fizyonomi’yi  Astroloji  ile  birlikte  uygulamaktaydı. Yüzdeki,  vücutdaki,  baştaki,  ayaklardaki  ve  parmaklardaki  lekelerin benlerin  ve  doğuştan  gelen  yara  izlerinin yıldızların  bir işareti  olduğunu  biliyordu. Fizyonomi ilminin  Aristo’ya  ait  olduğu  söylenilir. Antik  çağ  filozoflarından  olan Hipokrat, Sokrates  ve   Plato Fizyonomi  ile  ilgilenmişlerdi.  Hipokrat’ın, Aristo’nun, Sokrates’in  ve Plato’nun  eserlerinde  fizyonomi  ilmine  rastlanmıştır. Aristo, yıldızların  işaretleri  olan  benlerin,  burçlar ve gezegenlerle ilgili, sırlar  taşıdığının  inancı  içindeydi. Bir insanın  yüzündeki ve  vücunundaki  bir  benin, bir yıldızın sırrını  taşıdığını  biliyordu. Aristo kişilerin  ruh  halini  öğrenmek  için; kişinin sahip olduğu benin, yerine, rengine, şekline  büyüklüğüne  ve küçüklüğüne  göre o  kişinin  ruh halini anlıyordu. Hipokrat  yine  ayni  usülle, hastalarının  hastalıklarına  teşhis  koymak  için  bu  ilimden  faydalanmıştır.  Bu  ilim, fizyonomu  ilmine  girer.  Bazı kaynaklarda  fizyonomi  ilmi  ile  ilk  ilgilenellerin  Çinliler  olduğundan bahsedilir.

İnsan doğduğunda; vücudunda, yüzünde,başında, ayaklarında ve parmaklarında,belli belirsiz işaretlerle doğar. Bu işaretier; ben, yara izi ve doğum lekesi olarak varlılıklarını gösterirler. Doğumla gelen; benler, lekeler ve yara izleri, bir vücut haritası oluştururlar. Benler, lekeler ve yara izleri, bir burcun ve bir yıldızın etkisi altındadırlar. İkinci kitabım olan bu kitapda, lekeler ve yara izlerinden fazla benlere oldukça geniş bir yer verdim. Kitabı yazmaya  başlamadan önce,yaptığım araştırmalarda, yıldızların işareti olan benlerin çok doğru olduğuna ve hakikaten gerçekleri yansıttığına inanarak, kitabımı yazmaya başladım. Antik devirlerde çok önem verilen doğumla gelen işaretlere, günümüzde önem verilmezken, gerçekçiliğinden hiç bir şey kaybetmemiştir. Yıldızların işareti olan benler, yıldızların ve burçların çizdiği bir vücut haritasıdır. Bu harita yıldızların ve burçların işaretleri ile sizi aydınlatarak, kaderinizde yaşayacaklarınız hakkındada size bilgi verirler. Vücunuzdaki doğumla gelen her işaret bir burcun ve burcun yöneticisi olan bir yıldızın etkisindedir. Doğumla gelen ve zararsız olan benler, aniden büyürse, renginde bir farklılık ve vücuttda bir artış gösterirse mutlaka dikkate alınmalıdır. Benleriniz bir değişiklik gösterirse; ilim ve kaderiniz hakkında bilgi vermeyerek bir hastalığın belirtisine işaret edecektirler.

Şifa Avcın

Astrolog

Bitkisel parfüm

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

 

 

Sosyal Medya Paylaşım Alanı