Astrolog Johannes Kepler Analizi

Astrolog-Johannes-Kepler

Johannes Kepler 27 Aralık 1571’de saat 14:37’de Almanya’da doğdu. Güneş Oğlak burcunun 15. derecesinde ve 8. evde.  Ay 4 derece İkizler burcunda, 12. evde.  Kepler’in yükseleni İkizler. İkizler burcunun 23. derecesinde bulunan Neptün, kolektif gezegenlerde çoğunlukla görüldüğü gibi geri harekette. Yükselenin üstündeki Neptün, Kepler’in hayatındaki hayal kırıklıklarını, başkalarının kendisini kolaylıkla anlamadığını, sahte peygamber yerine konulabileceğini, uzayla ve astrolojiyle olan alakasını anlatıyor.

Bilindiği gibi Kepler, dört yaşında iken ağır bir çiçek hastalığı geçirmişti. Bu hastalıktan dolayı, ellerinde ve gözlerinde kalıcı  bozukluklar olmustu. İkizler burcundaki Ay, akciğer hastalıklarına, soğuktan gelen hastalıklara dayanıksız bir bedene işaret eder. Kalıcı bozukluk yaratabilecek hastalıkları aynı zamanda 6. ev girişindeki Satürn de anlatmakta.

Astrolog-Johannes-Kepler-Horoskop

Astrolojide, anneyi temsil eden Ay, doğum haritasinda İkizler burcunda ve 12’inci evde. Ay İkizler burcunda ve 12’inci eve düşmesi; dengesiz, huzursuz, ruhsal dengesi bozuk, meraklı  bir anneye işaret eder. Ay’ın İkizler burcundaki, 12’inci evdeki konumu, anneya atılan bir iftiraya işaret ediyor. Bu ev ayrıca, gizli düşmanlarla ilgilidir. Kepler’in doğum haritasinda, Ay ve Güneş  güçlü  bir konumda değildir. Dolayısıyla  bu konum, anneden ve babadan gelen mutsuzluğun göstergesidir. Kepler’in annesi, bir hancının kızı, babası fakir bir paralı  askerdi. Çocukluğunda babasını erken kaybetdi. Merkür’ünün Oğlak burcunda Uranüs’le kavuşması Kepler’e güçlü bir zeka, üstün özellikler, öğrenme ve öğretme yeteneği vermiştir. Merkür’le karesi ise sürekli aktif bir zihni ve fikirleri nedeniyle yaşayacağı çatışmaları gösteriyor. Kepler meraklı, zihinsel yeteneğiyle, küçük yaşlarda iken arkadaşlari arasında fark ediliyordu. Zeka seviyesi yaşından büyüktü. Gökyüzüne meraklıydı, yıldızlar, Ay, Güneş  ilgisini çekiyordu. Annesi oğlunun yıldızlara meraklı olduğunu biliyordu. Beş yaşında  iken annesi ona, kuyruklu yıldız göstermişti. Yükselen burcun yöneticisi olan Merkür, Oğlak burcunun 5’inci derecesinde ve 8’inci evde. Merkür, akıl, zeka, iletişim ve bilgi ile ilişkilidir. Merkür Oğlak burcunda; matematik yeteneği,  dikkat, disiplin, sorumluluk  verir ve ayrıca  güc şartlar altında çalışmayı  gösterir. Merkür’ün, Uranüs ile kavuşum yapması, farklı bir zihin yapısına işaret eder. Ayrıca bu konum gökyüzü  ilimlerine karşı sevgi, araştırmacı bir ruhu, gergin bir zihni de gösterir.

Uranüs, Venüs, Merkür ve Güneş Oğlak burcunda kavuşum konumunda. Bu konum, Kepler’in güçlü bir düşünür, hırslı, yaratıcı  bir kişi olduğunu gösteriyor. Bu astrolojik konumlar, Kepler’e üstün bir zeka, bilge, derin bir zihin, araştırmacı bir  ruh verdi. Aklı  ile buluşları  ile, insanlığa yaptığı hizmetlerle bilimsel kitapları  ile, adının ölümsüz olmasını  sağladı. Kepler ismi, okullara, kolejlere ve üniversitlere verildi.

Anareta (yokedici) konumunda olan Mars’ın 5. eve düşmesi, çocukları ile olan sıkıntıları, kayıpları, üzüntüleri gösterir. 7’inci ev ise, evlilik, hukuksal sorunlar ve düşmanlıklarla ilişkilidir. 7. evin yöneticisi Jüpiter hem Pluto ile kavuşuyor hem de Neptün ile kare açıda. Kepler evlilik konularında mutlu olamadı. Kepler, ilk evliliğini dul bir kadın olan, Barbara Müller ile yaptı. Evlilik evinin yöneticisinin iki kolektif gezegenden aldığı sert açılar kayıplara ve zorluğa işaret eder. Kepler ilk eşini ve çocuklarını hastalık nedeni ile kaybetmişti. Evlilik evi olan 7’inci evin yöneticisi Jüpiter’in çift gövdeli Balık burcunda olması Kepler’e ikinci evlilik şansı verdi. Kepler’in ikinci bir evlilik için düşüncesi yoktu fakat aniden önüne çıkan kendisinden çok genc biriyle evlilik yapti. Fakat bu evliliğinde de mutlu olamadı. Kepler ikinci eşini ve çocuklarını da kaybetmişti. Çocukları temsil eden 5’inci evde, Terazi burcunun 8’inci derecesinde anareta olan Mars.. Mars ateşli ve uzun süren hastalıklarla (Akrep Satürn’ü ile mutual reception) ilişkilidir. 5’inci ev, ilk eşten olan cocuklar, 7’inci ev ikinci eş’den olan cocuklarla temsil edilir. 5’inci evdeki Mars’in 7’inci evdeki Üranüs’e ve Merkuri’ye sert bakış açısı yapması, çocuk kaybına neden olur. Bu kayıplar ani gelen bulaşıcı hastalıklar ve ateş nedeni ile çocukların kaybına işaret eder.

Kepler karşı cinse karşı, mesafeli, ciddi ve soğuktu. Bir kadınla beraber olması için, duygusal his duyması gerekiyordu. Kepler’in haritasında ilişkileri temsil eden Venüs, Oğlak burcunda ve 8’inci evde. Venüs Oğlak burcunda, ilişkilerde güvensizlik hissi verir. Soğuk görünüş, duygularını gösterememe zorluğu verir. İlişkilerin temsilcisi olan Venüs kadınların ve duyguların evrensel temsilcisi olan Ay’la sert  bakış  açısı oluşturmakta. Bu astrolojik konum erkek haritalarında aşkda üzüntüye, her hangi bir nedenle ayrılığa, kadınlarla anlaşamamaya, çekingenliğe ve mutsuzluğa işaret edebilir.

7’inci ev açık düşmanlıkları, hukiki ve yasal konuları temsil eder. 7’inci evdeki Uranüs ve Merkür kavuşumunun Oğlak burcunda gerçekleşmesi ve yukarıda yazdığım Jüpiter’in konumunun Keplerin hukuksal, sorunlarına sürümcede kalmış mahkeme sorunlarına işaret eder. Kepler birinci sınıf bir bilim adamı ve keskin zekalı bir matematikçiydi. Yükselenine düşan asc ile de yanlış anlaşılmaya çok yatkındı ve incitilebilir biri gibi görünüyordu. Bu üstün özellikleri ona bir çokdüşman kazandırmıştı. Kepler açık düşmanlarının kimler olduğunu biliyordu.

Güneş Oğlak burcunun 15’inci derecesinde ve  8’inci evde Venüs’le kavuşum konumunda. Oğlak burcu ilimin, bilimin, otoritenin, disiplinin ve kalıcı başarıların burcudur. 8’inci ev sırların,  gizlilerin, değişimin, dönüşümün, psilolojinin gücün tutkunun evidir. Bu ev derin araştırmalar ve derin bilgilerle ilişkilidir.  8’inci evdeki Güneş’in bilimle araştırma ile ilişkili olan Satürn’le olumlu, şanslı bakış açısı oluşturmakta. Akrep burcundaki Satürn Kepler’e zor, yıpratıcı bir çalışma hayatı vermişti. Fakat bu zor şartlar Kepler’e hırs ve  başarmak  isteği de vermişti. Güneş’in ve Satürn’ün olumlu bakış açıları, Kepler’e bilimi, araştırmak için güç, irade, disiplin ve hırs veriyordu. Kepler başarının  disiplinden, mücadeleden,  iradaden geldiğini biliyordu. Başaracağım sloganı Kepler’in ruhunun sessiz çığlıklarıdır. Haritada Akrep burcuna düşen Satürn araştırmacı bir ruh  ve başarma hırsı verir. Kişiyi derin bilgi sahibi yapabilir. Kepler derin bilgi sahibi ve araştırmacı bir ruha sahipti. Fakat onun bu derin bilgileri, üstün özellikleri, soylular ve hukuk karşısında onu zor duruma düşürmüştü. Kepler yargı karşısında  bilim sabıkalısı olarak görülmüştü. Haritada, şanı şöhreti kariyeri gösteren 10’uncu evde,  Jüpiter yönettiği kendi burcu Balık’ta. Balık merhametli, hisli üstün özellikleri olan bir burçdur. Balık  burcu  Jüpiteri, iç aydınlığa önem veren ve bu konularda gelişmek, büyümek isteyen, yüce gönullü insanların burçudur. Jüpiter Balık yönüyle kolektif ve gizli bilgiyi de gösterir.

9. evinin yöneticisi Satürn Akrep burcundan dini temsil eden Jüpiter’le üçgen açılanıyordu ve gene 9. evde Kova burcunda Güney Ay Düğümü bulunmaktaydı. Astronomi ve astrolojinin arkasında Tanrı’nın Evren’i matematiksel bir planla yarattığı ve insanların bu planı anlayabileceği düşüncesi vardı. Bilimsel yazıları mistik ve dinî argümanlarla doluydu. (Bernard R. Goldstein ve Peter Barker. “Theological Foundations of Kepler’s Astronomy.”) Kepler, rüyalara da önem veriyordu. Gerçekleşen rüyalarının, tanrıdan bir işaret olduğunu biliyordu. Mistik olaylara inanıyordu.

Kimliği ve benliği temsil eden 8’inci evdeki Güneş 10’uncu evdeki Jüpiter’le olumlu bakış  açısı oluşturmakta. Venüs’ten gelen, destekleyici, olumlu bakış  açısı, Jüpiter’i desteklemektedir. Kepler’in kimliğini, hüviyetini, kim olduğunu, nerden gelip nereye gitdiğini bize bu gezegen konumları  gösteriyor. Jüpiter’in 10’uncu evdeki konumu ve 8’inci evdeki yüksek şahsiyetleri temsil eden Güneşle, şanslı ve kolay enerji akışı içinde. Kepler yüksek şahsiyetlerden, ülkenin önde gelen kişilerinden yardım görüyordu, sevilip sayılıyordu. Onlardan, maddi ve manevi yardım görüyordu. Pluton’un, Jupiter’le kavuşumunun Neptün’e yaptiği sert bakış açısı, zorluklara ve hayal kırıklğina işaret eder. Kepler, yüksek makamlardaki kişilerden, maddi ve manevi yardım görüyordu fakat zorluk ve düsmanlık da görüyordu. Kepler’in gizli düşmanları  vardı ve bu düşmanlar çok güçlüydü. Bu güçlü kişilerin düşmanlığı Kepler’in bilimine aklına, zekasına ve derin bilgisine idi. Bu bilgiler, Kepler’i soylular ve yasalar karşışında güç duruma düşürmüştü. Kepler annesi yüzünden de, hukuk ve toplum karşısında büyük zorluklar yaşamıştı. Bilindiği gibi, Kepler’in annesi büyücülükle suçlanmıştı. 10’uncu ev anneyi temsil eder. Pluton 10’uncu evde, Balık burcunun 21’inci derecesinde. Pluton gizli ilimlerle, bedensiz varlıklarla ilişkilidir. Balık burcu hislerle, duygularla ve görünmeyen güçlerin arkasındaki güclerle ilişkilidir. 12’inci ev, görünmeyen güçlerin evidir.

İyi koku alma gücü, olağanüstü  sezi yeteneği bu gezegen konumlarından anlaşılır. Kepler’in annesinin çok güçlü bir koku alma yeteneği vardı. Çok uzaktaki çicek kokularını duyuyordu. Çiçeklere, bitkilere bakıp bu bitkilerden nasıl faydalanacağını  biliyordu. Bitkilerle arasında manevi bir bağ vardı. Gece yarısı uykudan kalkıp, Ay ışığında  çiçek topluyordu. Topladığı  çiçeklerden ve bitkilerden parfüm, şurup ve ilaç yapıyordu. Fakat, kadın huzursuz, sinirli ve sivri dilli idi. Komşuları ile  iyi anlaşamazdı (İkizler ve Merkür komşularla ilişkilidir) anneyi temsil eden Ay’ın, komşuları temsil eden İkizler burcunda olması ve 12. evde bulunmasından bunu daha iyi anlıyorum. Kepler’in annesi, Katerina’nın bir komşusu  vardı  bu kadının adı  Ursula Reinbol’du. Bu kadın, Katerina’ya düşman oldu ( İkizler’in yöneticisi Merkür, dil, konuşma ve komşularla ilgili) Mars’la Merkür huzursuz bir enerji akışı içinde. Iki gücün oluşturduğu yanıltıcı (150 drc) bakış  açısı, düşmanlığa, dedikoduya, iftiraya ve yaralayıcı sözlere neden olur. Ursula , Katerina’nin yapığı  ilaçları  ve parfümleri büyü gücü ile yaptığını söyledi. Bu konuda yalancı  şahitler gösterip Katerina’yı mahkemeye verdi. Büyücülükle suçlanan bayan Kepler hapse mahkum oldu. Pluton 10uncu evde anneyi temsil eder. Pluton aynı zamanda kapalı yerleri, gizli düşmanları ve gizli güçleri temsil eder. Gizli güçleri olduğu söylenilen Katerina’nın yaptigi ilaçlarla kokuları bu güçleri kullanıp yaptığını söylemişti. Katerina’nin komşusu Ursula Reinbol, acımasız ve kötü ruhlu bir kadındı. Bitkilere olan düşkünlüğü, ilaç yapma meraği Katerina’nin aleyhine dönmüştü. Büyücülükle suçlanan kadın, mahkemeye verilip hapse mahkum edildi. Mahkemenin Katerina’yi suçlu görmesi, şu sebeplere dayanıyordu; Katerina, ilaç ve parfüm yapmak için gece kalkıp bitki topluyordu (Ay, anne İkizler’de ve 12’inci evde) Ay, İkizler burcunda huzursuzdur. Gece uykudan uyanmak ve bazen de uyur gezerlik verir. Bayan Kepler’in gece uykusundan uyanıp, bitki toplaması aleyhine delil olarak gösterilmişti. Katerina’nin dengesiz hareketleri, sinirli, öfkeli konuşmaları, iğneleyici sözleri (Merkuri, adeleti, mahkemeleri temsil eden Terazi burcundaki Mars ile kare bakış açısı oluşturmakta) bu delilleri güçlendirdi. Merkür ve Mars’ın sert bakış açısı, komşular ve yakınlarla huzursuzluğu, rekabeti ve arada yaşanan gerginlikleri gösterir. Bu gezegenlerin sert bakış açısı, düşmanın meydan okumasını  gösterir. Katerina’nın mahkemesi yıllarca sürdü. Yetmiş dört yaşindaki kadın, suçlu bulunup zincire vuruldu ve hapis edildi. Anneyi temsil eden, 10’uncu evin  burcu Balık, bu evin yöneticisi Pluton ve Jüpiter. Pluton değişimin, dönüşümün, gizli güçlerin, sırların ve zorlukların gezegenidir.

Balık burcu, ümidin kesildiği anda gelen son bir yardımdır. Jüpiter, doğru yargı  kararı ve sıkıntılardan adaletin gücü ile kurtulmaktır. Bu gezegen pozisyonları, annenin kurtuluşu için Keplere’son bir şans daha veriyordu. Sene 1621 ocağın 22.si Yeniay Keplerin natal  haritasının 9’uncu evinde doğdu. 9’uncu ev, hukuk, kanun, yayıncılık, yeni fikirler, ve önemli evraklarla ilişkilidir.Yeni ay anne için yeni ümitler yeni başlangıçlar. Ay’ın  arkadaşları, dostları  temsil eden Kova burcunda doğması yeni başlangıçlarıda beraberinde getirdi. Kova özgürlük burcudur ve hukuku temsil eden 9’uncu evdedir. Bu astrolojik konum, anne için bir ümit ışığı ve yeni başlangıçların işaretiydi. Bu yeni başlangıçlar bir dost tarafından geldi (Kova burcu dostlar ile ilişkilidir) 22 Ocak 1621 de Kepler bir arkadaşından yardım ister. (Avukat, 7. ev ve yukarıda yazdığım gibi son umudu temsil eden Balığın yöneticisi Jüpiter de bu evin yöneticisi). Kepler avukat olan hukukcu   arkadaşıyla yeni bir savunma dosyası hazırlar. (Yeni doğan Ay yeni başlangıçlara işaret eder) Büyücülük suçunun iftira olduğunu anlatan 126 sayfalık  bir dava dosyası. Bu dava dosyası Kepler’in hukukcu arkadaşı tarafından hazırlanmış olsa da, Kepler’in bilgilerinin etkisi daha  güçlüydü. Kepler varlığıyla, arkadaşının hukuksal desteğiyle, kendi yaratıcı bilgileriyle davayı annesinin lehine döndürmüştü. Katerina’nın suçsuz olduğu anlaşıldı. Fakat hala daha beraat kararı çıkmıyordu. Son savunma davası 22 Ağustos’ta mahkemeye sunuldu. Mahkeme delil yetersizliği yüzünden bayan Kepler’i serbest bırakmayı düşünüyordu. O günkü  gezegen konumları; Pluton 12’inci evde Pluton, değişimi, dönüşümü, başlangıçları, sonucları, endişeleri, sınırlamaları, ve hapsi temsil eder. (Ay anne) huzursuzluk duyduğu Akrep burcunda. Sınırların endişelerin, kapalı yerlerin hayal kırıklıklarının ve 12’inci evin yöneticisi Neptün transit Jüpiter’le kavuşum konumunda. Natal Jüpiter ve Pluton’un kavuşumu transit Pluton’la şanslı kolay bir bakış açısı oluşturmakta. Bayan Kepler huzursuz ve ölüm korkusu içinde. Bütün bu astrolojik olaylar gerçekleşirken bayan Keplerin beraatına karar verildi.

Beraat kararı çıktığı halde hala daha beraat gerçekleşmiyordu. Hala daha zorluklar devam ediyordu. Dava  sonuçlandığı halde, bayan Kepler hala daha serbest bırakılmıyordu. Uzayıp giden zaman, bayan Kepler’in aleyhine işliyordu. O günkü gezegen konumlarını  incelediğimde, transit Satürn Yengeç burcundan geçiyordu. Yengeç burcu anneyi temsil eder. Satürn zamanı, zorlukları, yargıyı temsıl eder. Aynı zamanda Satürn sert bir yargıçdır. Satürn’ün Yengeç burcundan geçmesi, annenin telaşına tedirginliğine işaret eder. Yengeç burcundaki transit Satürn, adaletin uygulanmayan tarafını (adaletin uygulanma kısmı: Koç) temsil eden Terazi’deki Mars ile sert, zorlayıcı bakış açısı oluşturmakda. Hayalleri suya düşüren Neptün, Pluton’la huzursuz bir açı oluşturmakta. Bu astrolojik konumlar gerçekleşirken, bayan Kepler hayal kırıklığı, zorluk ve uzayan zamanın sıkıntılarını yaşıyordu. 3 Ekim 1621’de ise Württemberk Dükü (Ülke topraklarının otorite figürü= Yengeç Satürn) bayan Kepler’in serbest bırakılmasını istedi. 3 Ekim 1621’de transit Yengeç Satürn’ü natal Jüpiter’i üçgen açılamaya. Bütün bu astrolojik olaylar gercekleşirken bayan Kepler serbest bırakıldı. Yaşadığı acılar, sıkıntılar bayan Keplerde ruhsal çöküntü yarattı. Bayan Kepler 13 Nisan 1622 de öldü.

Johannas Kepler, 17’inci yüzyılda Venüs geçişlerini tespit eden ilk insandı. Kepler 1600’de imparatorluk matematikçiliğine atanan Tycho Brahe’nin asistanı oldu. Kepler astrolojiye dayalı ön görüleriyle ün yapmıştı. Astrolojiye bir çok yeni teknik ve bir çok açı kazandırdı. 1609 da yeni astronomi kitabını yayınladı. Buluşlarıyla yasalarıyla insanlığa verdiği hizmetlerle adının ölümsüz olmasını sağladı. Kepler hem astroloğ hem astronomdu. Kepler’in ünlü sözleri, ‘Astroloji’nin etkisine inanmak, herşeyden önce denemeden ileri gelir ; bu deneme de öylesine inandırıcıdır ki ancak onu incelememiş olanlar yadsıyabilirler.’ derdi. ‘Yaratıcıyı anlamak için  sahip olduğunuz tüm duyularınızı kullanın’ derdi.  ‘Şimdi gökyüzünü ölçerim, öldükten sonra dünyanın gölgesini ölçeceğim’ derdi. Kepler’in mezar taşında “Gökyüzünü ölçerdim, şimdi dünyanın gölgesini ölçüyorum” yazıyordu.

Kepler 17 Mayıs 1571’de, Güneş İkizler burcundayken anne rahmine düşmüştü. 27 Aralık 1571’de Güneş Oğlak burcunun 15’inci derecesindeyken doğum zamanından önce doğmuştu. 15 kasım 1630 yılında ölmüştü.

yildizlarin_bize_soyledikleri_h1240
Şifa Avcın

(Astrolog, Yazar, Herbalist)
25 Aralık 2012,
Bromley, İngiltere
Astroloji Akademisi Mezunlarından
Bromley, Kent, United Kingdom

Sosyal Medya Paylaşım Alanı